Handlingsplaner | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Handlingsplaner

Her finner du handlingsplaner 2018-2019 etterhvert som de nå oppdateres. Fjorårets handlingsplaner slettes når nye er på plass. En standard mal for handlingsplaner fra ifjor i word kan fremdeles benyttes. Lagring av utfylte handlingsplaner skjer som PDF. 

2018-10-15 Handlingsplan GST D104J 2018-2019

Sist oppdatert 11. september 2018. Vedlagt følger handlingsplan versjon 1 fra GST John Ivar Rygge, LC Nittedal. Lagt på nett 15. oktober.

2018-08-01 Handlingsplan sone7 D104J 2018-2019

Sist oppdatert 1. august 2018. Vedlagt følger handlingsplan fra soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal

2018-07-23 Handlingsplan ITC og PRC D104J 2018-2019

Sist oppdatert 23. juli 2018. ITC Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby og PRC Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby har her laget en felles handlingsplan. Tom er som web.red. kontaktperson mht. de norske hjemmesider. Spørsmål om MyLCI og facebook kan Fredrik best svare på.  Spørsmål om Lions sentrale med...

2018-07-20 Handlingsplan sone1 D104J 2018-2019

Sist oppdatert 20. juli 2018. Vedlagt følger handlingsplanen til soneleder sone 1 Lasse Aasgaard, LC Skjeberg

2018-06-18 Handlingsplan IRC D104J 2018-2019

Sist oppdatert 18. juni 2018. Vedlagt følger handlingsplan fra distriktsleder for internasjonalt arbeid - IRC Svein J. Lie, LC Moss. (Merkes med søkebegrep IR-brev).

2018-05-15 Handlingsplan DG D104J 2018-2019

Sist oppdatert 15. mai 2018. Vedlagt følger handlingsplanen til påtroppende distriktsguvernør 2018-2019 - DG Per Erik Sørensen, LC Fredrikstad

2018-03-11 Handlingsplan for Lions Miljødag 250118

Utarbeidet av komiteen for Lions Miljødag etter oppdrag fra Guvernørrådet.  Svein Lie LC Moss leder, Elisabeth Bredesen LC Tønsberg og Fredrik Knutsen LC Ås/Nordby. Opprinnelig datert 25. 01. 2018. Gjelder alle soner i D104J, dvs. sone1, sone2. sone3. sone4. sone5. sone6 og sone7.

2017-09-05 Standard redigerbar handlingsplan i word

Sist oppdatert 1. juli 2017. Tillitsvalgte bes benytte denne mal for distriktets handlingsplaner 2017-2018

2017-09-05 Handlingsplan sone2 D104J 2017-2018

Sist oppdatert 28. august 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til soneleder sone 2 Leif Gjerdsbakk, LC Rolvsøy

2017-09-05 Handlingsplan sone3 D104J 2017-2018

Sist oppdatert 30. august 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til soneleder sone 3 Ole Martin Moe, LC Moss. 

2017-09-05 Handlingsplan sone4 D104J 2017-2018

Sist oppdatert 27. september 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til soneleder sone 4 Arne Østby, LC Marker. Noen få justeringer i handlingsplanen fra 28. august ble gjort på sonemøte 1 i Mysen 27. september.

2017-09-05 Handlingsplan sone5 D104J 2017-2018

Sist oppdatert 31. august 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til soneleder sone 5 Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby. 

2017-09-05 Handlingsplan sone6 D104J 2017-2018

Sist oppdatert  28. september 2017. Handlingsplanen fra soneleder Trond Petter Andersen, LC Enebakk følger vedlagt.

2017-09-05 Handlingsplan sone7 D104J 2017-2018

Sist oppdatert 25. oktober 2017. Vedlagt følger handlingsplan fra soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal

2017-09-05 Handlingsplan GLT D104J 2017-2018

Sist oppdatert 12. september 2017. Vedlagt følger handlingsplan fra GLT - Leder for lederopplæring Jan Erik Lien, LC Moss Øst. (Merkes med søkebegrep GL-brev).

2017-09-05 Handlingsplan GMT D104J 2017-2018

Sist oppdatert 3. september 2017. Vedlagt følger handlingsplanen fra GMT - Leder for medlemsarbeid Maria Soos Stave, LC Fredrikstad Sorgenfri. (Merkes med søkebegrep GM-brev).Tidligere retningslinjer fra DG er tatt med på side 2.

2017-09-05 Handlingsplan GST D104J 2017-2018

Sist oppdatert: 11. september 2017. Vervet GST (Global Action Team) er nytt og det vil bli slik at veien blir til underveis. Slik er det også med første versjon av handlingsplan til GST Roar Eng, LC Skiptvet.

2017-09-05 Handlingsplan ITC og PRC D104J 2017-2018

Sist oppdatert 1. september 2017. ITC Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby og PRC Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby har her laget en felles handlingsplan. Tom er som web.red. kontaktperson mht. de norske hjemmesider. Spørsmål om MyLCI og facebook kan Fredrik svare på.  Spørsmål om Lions sentrale medl...

2017-09-05 Handlingsplan NAC D104J 2017-2018

Sist oppdatert 1. september 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til NAC Einar kittelsen, LC Skiptvet. (Merkes med søkebegrep NA-brev).

2017-09-05 Handlingsplan YCEC D104J 2017-2018

Sist oppdatert 31. august 2017. Vedlagt følger handlingsplanen til YCEC Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby. (Merkes med søkebegrep YE-brev).

2017-09-05 Handlingsplan D104J Camp Imagine Peace 2017-2018

Sist oppdatert 30. august 2017. Camp Director Helle Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri har  laget en separat handlingsplan for distriktets årlige sommerleir. (Merkes med søkebegrep YE-brev).

2017-09-05 Langtidsplan Lions Norge 2017-2022

Sist oppdatert 5. september 2017.