Månedsbrev og info fra DG | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Månedsbrev og info fra DG

Her finner du månedsbrev og annen informasjon fra distriktsguvernør (DG) Per Erik Sørensen 2018-2019, LC Fredrikstad. Dokumentene er sortert i synkende datoorden.  Informasjon fra fjorårets DG er også lesbare. Tidligere månedsbrev er arkivert i dropbox. DG samarbeider med PRC og ITC som redaksjon om en månedlig nyhetsavis for distriktet, der DG's månedsbrev vises på side 2 med tillegg av gjesteskriv, klubbnyheter og andre aktualiteter - Se eget menypunkt  Distriktsnytt / Nyhetsavis Distrikt 104 J. Månedsbrevene under kan benyttes som vedlegg til klubbaviser.

2019-06-01 Månedsbrev D104J juni 2019

Vedlagt følger det siste månedbrevet til DG Per Erik Sørensen.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter.

2019-05-01 Månedsbrev D104J mai 2019

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for mai 2019.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2019-04-01 Månedsbrev D104J april 2019

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for april 2019.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2019-02-01 Månedsbrev D104J februar 2019

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for februar 2019.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2019-01-01 Månedsbrev D104J januar 2019

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for januar 2019.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-12-16 Varsel om distriktsmøte lørdag 6. april i Fredrikstad og annen info fra DG

I henhold til lov og arbeidsordning i distrikt 104 J, varsles det om at distriktsmøte vil bli avholdt på Hotel Scandic (Hotel City) i Fredrikstad, lørdag den 6. april 2019.

2018-12-01 Månedsbrev D104J desember 2018

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for desember 2018.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-11-04 Månedsbrev D104J november 2018

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for november 2018.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-10-01 Månedsbrev D104J oktober 2018

Vedlagt følger månedbrevet til DG Per Erik Sørensen for oktober 2018.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-09-01 Månedsbrev D104J august-september 2018

Vedlagt følger det andre månedbrevet til DG Per Erik Sørensen.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-07-01 Månedsbrev D104J juli 2018

Vedlagt følger det første månedbrevet til DG Per Erik Sørensen.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2018-06-01 Månedsbrev D104J juni 2018

Vedlagt følger det siste månedbrevet til DG Svein J. Lie.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa Distriktsnytt under menypunktene Nyheter eller Distriktsnytt / månedsavis D104 J. 

2018-05-01 Månedsbrev D104J mai 2018

Vedlagt følger månedsbrev for mai fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med blant annet gjesteartikkel fra VDG2 Kari Karlsson, finner du i månedens  Distriktsnytt under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J.

2018-04-25 Lions Roll-Up og markedsmateriell tilbud

Vedlagt følger epost fra DG Svein sendt klubbenes presidenter og sekretærer 24. april. I tillegg er alle soneleder i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 i D104J orientert.

2018-04-01 Månedsbrev D104J april 2018

Vedlagt følger månedsbrev for april fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med blant annet gjesteartikkel fra VDG1 Per Erik Sørensen, finner du i månedens  Distriktsnytt under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J.

2018-03-01 Månedsbrev D104J mars 2018

Vedlagt følger månedsbrev for mars fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med blant annet gjesteartikkel fra IRC Tore Ivar Svare, finner du i månedens  Distriktsnytt under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J.

2018-02-01 Månedsbrev D104J februar 2018

Vedlagt følger månedsbrev for februar fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med blant annet gjesteartikkel fra visedistriktsguvernør 2 (VDG2)  Trygve Elmenhorst, finner du i månedens  Distriktsnytt under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J.

2018-01-01 Månedsbrev D104J januar 2018

Vedlagt følger månedsbrev for januar fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med gjesteartikkel fra Helge Toftner i distriktets lovkomite og mer, finner du i månedens  Distriktsnytt under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J,.

2017-12-22 Julehilsen fra DG til alle medlemmer i D104J

Se vedlagte julehilsen, blant annet med morsom lenke yil YouTube video med TV-reportasje om utdeling av julegleder til eldre i Nordby i Ås.

2017-12-01 Månedsbrev D104J desember 2017

Vedlagt følger månedsbrev for desember fra DG Svein. Utvidet månedsbrev med julehistorier og juleaktiviteter i klubbene i vår distrikt finner du under menypunktet Distriktsnytt / Nyhetsavis distrikt 104 J,.

2017-11-01 Månedsbrev D104J november 2017

Vedlagt følger månedbrevet til DG Svein J. Lie for november. Utvidet månedsbrev med gjesteskrivere og andre artikler finner du i månedsavisa Distriktsnytt. Avisa legges ut under menypunktet Nyheter den 1. i hver måned. Alle aviser som er 5 Distriktsnytt lagt ut i år finner du under menypunktet Di...

2017-10-04 Valg Lions Norge 2018 og i vårt distrikt

Vedlagte dokument er sendt alle presidenter og sekretærer i Lions Norge fra Lill Alver - IPDG Leder av Valgkomiteen lill@ikonstudio.no. Vår DG Svein i D104J tllegger følgende: Fint om vi nå kan få mange gode kandidater på banen. Vi har også behov for en god kandidat til verve...

2017-10-01 Månedsbrev D104J oktober 2017

Vedlagt følger månedbrevet til DG Svein J. Lie for oktober. Utvidet månedsbrev med gjesteskrivere og andre artikler finner du i månedsavisa Distriktsnytt. Avisa legges ut under menypunktet Nyheter den 1. i hver måned. Alle aviser som er lagt ut i år finner du under menypunktet Distriktsnytt / Nyh...

2017-09-14 Støtte til Guðrún Bjӧrt Yngvadóttir som internasjonal president (IP) fra klubber i MD 104

Vedlagt følger opprinnelig oppfordring om støtte til Gudruns arbeidskonto på Island, som administreres av LC Tana. Til nå er det kommet inn ca. kr. 27.000 på kontoen. DG Svein oppfordrer klubbene i D104j til å bidra med kr. 500 eller kr. 15 pr. medlem. 

2017-09-01 Månedsbrev D104J september 2017

Vedlagt følger det tredje månedbrevet til DG Svein J. Lie.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa  Distriktsnytt under menypunktet Nyheter.

2017-08-26 Innkalling/agenda til presidenttreff/fagseminar lørdag 16. september i Moss/Rygge

Vedlagt følger epost sendt 26. august til alle klubber og fagkontakter i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 i D104J. Samtidig gjøres det oppmerksom på at alle Lions-medlemmer i distriktet er velkomne til å delta for å lære mer om Lions.  Les fagnytt ved å søke på GL-brev,...

2017-08-01 Månedsbrev D104J august 2017

Vedlagt følger det andre månedbrevet til DG Svein J. Lie.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa  Distriktsnytt under menypunktet Nyheter. 

2017-07-01 Månedsbrev D104J juli 2017

Vedlagt følger det første månedbrevet til DG Svein J. Lie.  Dette kan alternativt leses som del av nyhetsavisa  Distriktsnytt under menypunktet Nyheter.