Lions Oslo VBU inviterer til Informasjons og oppdateringsmøte på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag 13. November 2018 kl. 19:00 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H
Lions Oslo VBU inviterer til Informasjons og oppdateringsmøte  på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag 13. November 2018 kl. 19:00

Lions Oslo VBU inviterer til Informasjons og oppdateringsmøte på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag 13. November 2018 kl. 19:00

Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for barn og ungdom) inviterer til Informasjons og oppdateringsmøte

på Nordre Skøyen Hovedgård Tirsdag 13. November 2018 kl. 19:00

Ta deg en tur da vel og bli oppdatert på vårt arbeid

og våre tanker om framtiden.

Alle Lionsmedlemmer er Velkommen!

Styret v/Aril Dahl leder

Gi beskjed om du kommer eller ikke til: 

bjorn.andresen@jansaugen.no

eller SMS til 90507395

Lions Oslo VBU ble formelt stiftet i 2018 av Lionsklubbene i Oslo som en ny forening i Lions-systemet. Aktivitetene startet allerede i 2016. Vi er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 920 966 055.

Foreningens mål: Å tilby gode opplevelser og aktiviteter til barn og ungdom som ikke har mulighet til å delta på dette til vanlig, også med foreldre der det er naturlig. Foreningen ønsker å hjelpe barn og ungdom samt deres familier og aleneforsørgere i en vanskelig situasjon.