Melvin Jones til Tone Haugen Jensen | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H
Melvin Jones til Tone Haugen Jensen

Melvin Jones til Tone Haugen Jensen

Vår avtroppende president Tone Haugen Jensen ble på klubbens sommeravslutning tildelt Lions høyeste utmerkelse Melvin Jones

Tone har vært medlem av klubben i 10 år.

Hun har vært president i to perioder. Tone har hatt sittet i flere komiteer, deltatt på Riksmøte, Distriktsmøte og Sonemøter for klubben.
Hun har lagt ned mye arbeid for klubben, stiller opp på dugnader.
Hun er en stor resurs for klubben.
Tone viser stort engasjement . Når hun påtar seg en oppgave for klubben gjør hun det med stor iver.
Det er en stor glede å ha Tone med på laget i året som kommer. Hun tar nå ansvar for Aktivitetskomiteen.
Klubben takker Tone for den store innsatsen hun viser.