L Lions Oslo VBU | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

L Lions Oslo VBU

Her finner du en samling av informasjon om Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for Barn og Ungdom) organisasjonsnummer 920 966 055. Dokumentene inneholder bl.a. forslag til arrangementer man sette i gang og arrangementer som man kan hjelpe styret i Lions Oslo VBU med.

Vår bankforbindelse er: Bien Sparebank - kontonummer: 1720 28 58511.                  Vårt VIPPS-nummer er: 566139

Styret i Lions Oslo VBU består av (valgt på årsmøte 30. april 2019):

Leder –               Aril Dahl LC Oslo/ Slemdal                                                      

Nestleder –        Hans Mo LC Oslo/Grunerløkka                                             

Sekretær -          Bjørn Andresen LC Oslo/Bryn                                            

Kasserer -           Hilde Ring LC Oslo/Grunerløkka                                          

Styremedlem 1 (Program- og mannskap) – Arne Myhre LC Oslo/Tveita-Vålerenga                      

Styremedlem 2 (Finansinntekter) – Vakant                                      

Styremedlem 3 (Informasjon) – Jon Vangsøy LC Oslo/Røa   

Styremedlem 4 (Marked)   P.t. styret                                                 

Varamedlem Tor Mørk – LC Oslo/Stovner                                            

Revisor – Terje Olsen LC Oslo/Bryn  

Ekstern revisor BDO v/Norunn Byrkjeland

                                                   

Søknader fra klubbene om støtte sendes til Styrets leder: arildahl2@gmail.com  Mobil : 908 63 347

 Ellers er kontaktperson Hans Mo

Telefon: 464 72 398.

E-post: hanshmo@gmail.com

Invitasjon til informasjonsmøte / tur vedr. Lions Oslo VBU

Lions Oslo VBU inviterer presidenter, visepresidenter, kontaktpersoner, hjelpere eller andre interesserte til informasjonstur til OSCARSBORG, SØNDAG 16. juni 2019.

Ta gjerne med ektefelle/samboer, barn, barnebarn, da barn opptil 16 år reiser gratis. Vi spanderer båtturen for alle som ikke reiser gratis.

Presentasjon av Lions Oslo VBU laget av Hans Myhre

Vedlagt finner du en presentasjon laget av Hans Myhre som kan brukes for å presentere Lions Oslo VBU i klubben 

Papirer fra årsmøtet 30. april 2019

Her finner du papirer fra årsmøtet

Årsmeldingen - signert protokoll - oppdaterte retningslinjer og regnskaptall, budsjett og valgkomiteens innstilling

Lions Oslo VBU - Innkalling til årsmøte tirsdag 30. april 2019 kl. 19:00

Det inviteres til årsmøte for Lions Oslo VBU på  Nordre Skøyen Hovedgård (*)  tirsdag den 30. april kl. 19.00!

Møtet er åpent for alle interesserte, men hver medlemsklubb har kun én stemme. Er klubben din ikke medlem kan du sende inn kr. 100.- til konto 1720 28 58511 og melde klubben din inn.

LIons Oslo VBU har blitt tildelt kr. 70.000.- av Sparebankstiftelsen DNB til bruk for anskaffelse av låneutstyr

Sparebankstiftelsen skriver: "Sparebankstiftelsen DNB har mottatt mange gode søknader. Vi har derfor stor glede av å kunne meddele at styret i stiftelsen har innvilget søknaden fra nettopp dere."

Vårt turprogram i sommer

Lions Oslo VBU har nå kommet i gang og vi holder på å etablere oss med eget organisasjonsnummer.

Vi ber klubbene kan peke ut en klubbkontakt for Lions Oslo VBU og sende navnet på e-post til bjorn.andresen@jansaugen.no eller som SMS til 90507395 snarest.

Vi håper at alle klubbene i Oslo vil være medlemmer hos oss. Faktura for medlemskontingent sendes ut til høsten. Vi har stor tro på at klubbene er velvillig innstilt til å ta i et tak med oss på våre arrangementer framover. Medlemmer eller andre som er villige til å stille opp på våre arrangementer kan ta kontakt med: Hans Mo Tlf.: 464 72 398. Mail:  hanshmo@gmail.com

Alt underlag fra årsmøtet 12. april 2018

Her finner du alt som ble vedtatt og vist på Årsmøtet 12.04.2018 i en fil.

Signert årsmøteprotokoll fra Årsmøtet 12. april 2018

Her finner du signert årsmøteprotokoll fra Årsmøtet 12. april 2018

Vedtekter for Lions Oslo VBU - vedtatt på Årsmøtet 12.04.2018

Her finner du våre vedtekter vedtatt 12.04.2018

Tips til klubbene - aktivitet "Bruktmarked for barnefamilier

I bydel Stovner arrangerer man "Bruktmarked for barnefamilier". Dette er et nyttig tiltak og burde være et viktig bidrag i alle bydeler.

Hvis din bydel ikke allerede har et slikt arrangement. Ta kontakt med bydelen og få satt i gang noe liknende i deres bydeler! 

Her er arbeidsutvalgets henstilling til klubbene om å engasjere seg økonomisk

Her er henstillingen som ble sendt til alle klubbene i Oslo 

Informasjon fra Lions Oslo VBU sendt ut i juni 2017

Her finner du informasjon fra Lions Oslo VBU som ble sendt ut i juni 2017

Forslag til turer i Nærområdet

Her finner du forslag til turer man kan gjennomføre for barn og ungdom i nærområdet rundt Oslo

Materiell fra informasjonsmøtet på Nordre Skøyen hovedgård 27. april 2017

Her finner du innkalling, presentasjon og referat fra informasjonsmøtet til Lins Oslo VBU på Nordre Skøyen hovedgård 27. april 2017

Møte i arbeidsutvalget i Lions Oslo VBU - andre interesserte er også invitert

Møtet er ikke bare for arbeidsutvalget, invitasjonen går også til andre mulig interesserte. Soneledere og klubber som ikke har vært med på noen av aktivitetene våre, men som har gikk utrykk for at det vi holder på med kan være interessant. Det vil bli kort redegjøring for hva som har skjedd hittil i sommer, og hvilke erfaringer man har høstet. Nødvendigheten av deltakelse og den økonomiske situasjonen.  

Informasjon fra Lions Oslo VBU sendt til alle klubber 16. mars 2017

Her finner du informasjonsbrevet fra interimsstyret sent til alle Oslo-klubbene 16. mars 2017

Referat fra informasjonsmøte om Lions Oslo VBU februar 2017

Her finner du referat fra informajonsmøte om Lions Oslo VBU holdt på Lionsontoret 14. februar 2017