L Lions Oslo VBU | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

L Lions Oslo VBU

Her finner du en samling av informasjon om Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for Barn og Ungdom) organisasjonsnummer 920 966 055. Dokumentene inneholder bl.a. forslag til arrangementer man sette i gang og arrangementer som man kan hjelpe styret i Lions Oslo VBU med.

Vår bankforbindelse er: Bien Sparebank - kontonummer: 1720 28 58511

Styret i Lions Oslo VBU består av (valgt på årsmøte 12. april 2018):

Leder –               Aril Dahl LC Oslo/ Slemdal                                                      

Nestleder –        Hans Mo LC Oslo/Grunerløkka                                             

Sekretær -          Bjørn Andresen LC Oslo/Bryn                                            

Kasserer -           Hilde Ring LC Oslo/Grunerløkka                                          

Styremedlem(Programkomite) – Thorvald Boye Oslo Berg LC                     

Styremedlem (Sponsor) – Joar Hovdal Oslo Berg LC                                      

Styremedlem (Info og Markedsføring) – Jan Fachenberg LC Oslo/Bryn   

Styremedlem (sosial)   Utpekes av styret                                                 

Varamedlem Tor Mørk – LC Oslo/Stovner                                            

Revisor – Terje Olsen LC Oslo/Bryn                                                      

Søknader fra klubbene om støtte sendes til Styrets leder: arildahl2@gmail.com  Mobil : 908 63 347

 Ellers er kontaktperson Hans Mo

Telefon: 464 72 398.

E-post: hanshmo@gmail.com

Vårt turprogram i sommer

Lions Oslo VBU har nå kommet i gang og vi holder på å etablere oss med eget organisasjonsnummer.

Vi ber klubbene kan peke ut en klubbkontakt for Lions Oslo VBU og sende navnet på e-post til bjorn.andresen@jansaugen.no eller som SMS til 90507395 snarest.

Vi håper at alle klubbene i Oslo vil være medlemmer hos oss. Faktura for medlemskontingent sendes ut til høsten. Vi har stor tro på at klubbene er velvillig innstilt til å ta i et tak med oss på våre arrangementer framover. Medlemmer eller andre som er villige til å stille opp på våre arrangementer kan ta kontakt med: Hans Mo Tlf.: 464 72 398. Mail:  hanshmo@gmail.com

Invitasjon til informasjonsmøte / tur vedr. Lions Oslo VBU

Lions Oslo VBU inviterer presidenter, visepresidenter eller andre interesserte til informasjonstur til OSCARSBORG, SØNDAG 10. juni.

Ta gjerne med ektefelle/samboer, barn, barnebarn, da barn opptil 16 år reiser gratis. Vi spanderer båtturen for alle som ikke reiser gratis.

Alt underlag fra årsmøtet 12. april 2018

Her finner du alt som ble vedtatt og vist på Årsmøtet 12.04.2018 i en fil.

Signert årsmøteprotokoll fra Årsmøtet 12. april 2018

Her finner du signert årsmøteprotokoll fra Årsmøtet 12. april 2018

Retningslinjer for Lions Oslo VBU vedtatt på Årsmøtet 12. april 2018

Her finner du våre retningslinjer vedtatt på Årsmøte 12.04.2018 

Vedtekter for Lions Oslo VBU - vedtatt på Årsmøtet 12.04.2018

Her finner du våre vedtekter vedtatt 12.04.2018

Tips til klubbene - aktivitet "Bruktmarked for barnefamilier

I bydel Stovner arrangerer man "Bruktmarked for barnefamilier". Dette er et nyttig tiltak og burde være et viktig bidrag i alle bydeler.

Hvis din bydel ikke allerede har et slikt arrangement. Ta kontakt med bydelen og få satt i gang noe liknende i deres bydeler! 

Her er arbeidsutvalgets henstilling til klubbene om å engasjere seg økonomisk

Her er henstillingen som ble sendt til alle klubbene i Oslo 

Informasjon fra Lions Oslo VBU sendt ut i juni 2017

Her finner du informasjon fra Lions Oslo VBU som ble sendt ut i juni 2017

Forslag til turer i Nærområdet

Her finner du forslag til turer man kan gjennomføre for barn og ungdom i nærområdet rundt Oslo

Materiell fra informasjonsmøtet på Nordre Skøyen hovedgård 27. april 2017

Her finner du innkalling, presentasjon og referat fra informasjonsmøtet til Lins Oslo VBU på Nordre Skøyen hovedgård 27. april 2017

Møte i arbeidsutvalget i Lions Oslo VBU - andre interesserte er også invitert

Møtet er ikke bare for arbeidsutvalget, invitasjonen går også til andre mulig interesserte. Soneledere og klubber som ikke har vært med på noen av aktivitetene våre, men som har gikk utrykk for at det vi holder på med kan være interessant. Det vil bli kort redegjøring for hva som har skjedd hittil i sommer, og hvilke erfaringer man har høstet. Nødvendigheten av deltakelse og den økonomiske situasjonen.  

Informasjon fra Lions Oslo VBU sendt til alle klubber 16. mars 2017

Her finner du informasjonsbrevet fra interimsstyret sent til alle Oslo-klubbene 16. mars 2017

Referat fra informasjonsmøte om Lions Oslo VBU februar 2017

Her finner du referat fra informajonsmøte om Lions Oslo VBU holdt på Lionsontoret 14. februar 2017