C Kursoversikter | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

C Kursoversikter

Her finner du oversikter over kurs i vårt distrikt

Oppdatert kursoversikt 2018 - 2019

Her finner du distriktets nyeste kursoversikt for Lionsåret 2018 - 2019

Kursoversikt for Lionsskolen for perioden 2017 - 2018

Her finner du distriktets siste oppdaterte kursoversikt

Handlingsplan for opplæring 2017-2018

Her finner du GLT Opplæring sin handlingsplan