I Sone 4 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

I Sone 4

Her finner du informasjon fra sone 4

Soneleder er Per-Eirik Svarverud, og visesoneleder er Bjarte Nygård Bjørndal

Agenda sonemøte 1. 2017

Her finner du agenda for sonemøte nr. 1. 26.09.17

Referat fra sonemøte 3

Her finner du referat fra sonemøte 3 i sone 4.

Referat med vedlegg fra sonnemøte

Her finner du referat fra sonemøte 11. mai 2016

Sone 4 Bærum - MITT VALG

Fordeling mellom klubbene av Grunnskoler (Barne- og Ungdom) og Videregående skolerHer er listen.

Referat fra sonemøte 18. november 2015

Her finner du referatet

Referat fra sonemøtet 16. september

Her finner du referat fra sonemøte i sone 4 16. september med deltagerliste og annonsering av Stormøtet