H Sone 3 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

H Sone 3

Her finner du informasjon fra sone 3

Soneleder er Nina Bekkelund fra LC Oslo/Rustad-Lambertseter og visesoneleder er Kari Kildahl LC Oslo/Nordstrand

Det blir familiearrangement på Ekeberg 10. juni

Klubbene i sone narrangerer familiearrangement i anledning Lions 100 års jubileum 10. juni på Ekeberg

Forslag til soneaktiviteter for å feire Lions 100 årsjubileum

Her finner du en oversikt over forslag til soneaktiviter for å feire Lions 100 årsjubileum som framkom på sonens workshop den 30. januar 2017

Soneregnskap for Lionsåret 2016 - 2017

Her finner du soneregnkapet for Lionsåret 2016 - 2017

Referat fra sonemøte 1 23.11.2016

Her finner du referatet fra vårt første sonemøte i Lionsåret 2016 - 2017

Klubbgrenser Sone 3

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Sone 3 vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Bekkelaget

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Bekkelaget vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Bryn

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Bryn vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Bøler

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Bøler vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Ekeberg

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Ekeberg vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Hauketo

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Hauketo vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Nordstrand

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Nordstrand vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Ormsund

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Ormsund vedtatt på Sonemøte 19.april 2016.

Klubbgrenser Rustad-Lambertseter

Her finner du dokumentet med klubbgrensene til Rustad-Lambertseter vedtatt på Sonemøte 19.april 2016

Kurset "Kjenn Lions" arrangeres for sone 3 onsdag 20. januar kl. 17:30

Vi inviterer herved alle NYE LIONSMEDLEMMER de siste årene i sone 3 (og gjerne noen andre medlemmer som føler seg kallet) til et opplæringsmøte om Lions: KJENN LIONS!

3. sonemøte i sone 3 for Lionsåret 2015 - 2016

Det tredje sonemøtet i sone 3 vil finne sted onsdag 20. januar kl. 19:30 på Ortopediteknikk i Ryensvingen 6 

Medlemsutvikling for sone 3 pr. 01012016

Her finner du oppdatert oversikt over medlemsutvikling pr. 1. januar 2016

Foreløpig referat fra sonemøte 2 i sone 3 for Lionsåret 2015 - 2016

Her finner du foreløpig referat fra sonemøte nr. 2 i vår sone for Lionsåret 2015 - 2016

Foreløpig referat fra sonemøte 1 i sone 3 for Lionsåret 2015-16

Her finner du foreløpig referat fra første sonemøte i sone 3 for lionsåret 2015-16

Sone 3 sin handlingsplan for 2015 - 2016

Her finner du Son 3 sin handlingsplan for Lionsåret 2015 - 2016

Første Sonemøte i sone 3 Lionsårest 2015 - 2016

Dato:            Torsdag 17. september

Sted:             Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen på Ekeberg)

Adresse:       Kongsveien 30, 0193 Oslo

Klokken:       18.00

Test av påmeldingsopplegg

Vi lager en test for å se om vi kan flytte all aktivitet til Lions.no

Foreløpig referat fra sonemøte 4 i sone 3 for Lionsåret 2014 - 2015

her finner du foreløpig referat fra sonemøte 4 i sone 3 16042015 for Lionsåret 2014 - 2015

Det avholdes sonemøte i sone 3 16. april

Det fjerde sonemøte for inneværende Lionsår holdes torsdag 16. april kl. 19:00   

Sone 3 gjorde en formidabel innsats under Lions Røde Fjær!

Vi ble rett og slett landets beste sone!!    

Referat fra sonemøte 3 i sone 3 for lionsåret 2014 - 2015

Her finner du referat fra sonemøte 3 22012015 i sone 3 for Lionsåret 2014 - 2015

Referat fra LRF møte i sone 3 22102014

Her finner du referat fra LRF møte i sone 3 22102014 for Lionsåret 2014 - 2015

Referat fra sonemøte nr. 2 i sone 3 for Lionsåret 2014 - 2015

Her finner du referatet fra sonemøte nr. 2 i sone 3 for Lionsåret 2014 - 2015

Referat fra sonemøte 1 i sone 3 for Lionsåret 2014-2015

Her finner du referat fra sonemøte nr. 1 i sone 3 for Lionsåret 2014 - 2015

Referat fra sonemøte 4 i sone 3 for Lionsåret 2013 - 2014

Her finner du referat fra sonemøte nr. 4 i sone 3 for Lionsåret 2013 - 2014

Referat fra sonemøte 3 i sone 3 for Lionsåret 2013 - 2014

her finner du referat fra sonemøte nr. 3 i sone 3 for Lionsåret 2013 - 2014

Referat fra sonemøte nr. 2 for Lionsåret 2013 - 2014

Her finner du referat fra Sonemøte nr. 2 i sone 3 for Lionsåret 2013 - 2014