Lions Club Laksevåg Laksevåg har arrangert Eldretreff på Sjøkrigsskolen | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 E6

Forsiden > Distrikt 104 E6
Lions Club Laksevåg  Laksevåg har arrangert Eldretreff på Sjøkrigsskolen

Bergen Pensjonistorkester med sin dirigent Inge Fjørtoft hadde konsert.

Lions Club Laksevåg Laksevåg har arrangert Eldretreff på Sjøkrigsskolen

Lions Club Laksevåg arrangerte søndag 17.februar sitt årlige Eldretreff. Litt over 100 frammøtte deltagere fikk en koselig samling på Sjøkrigsskolen. Som vanlig underholdt Bergen Pensjonistorkester, Hilmar Stavang og Audun Tveito. Fra Laxing Ten Sing sang Sarah Marie Pedersen Gripsgård, Linn Eide Borge og Ida Ørjansen Ellingsen. På bass Kristian Martinussen og piano Giske Eide.

Popartisten Helge Nilsen var dagens overraskelse. Han underholdt med kjente og kjære sanger. Det han ikke visste var at han var invitert for å motta Melvin Jones Fellowship. Se egen artikkel.

Lionsmedlemmene sto for servering av herlige snitter, tebrød og frukt. Når da i tillegg flere kunne gå hjem med fine gevinster fra åresalget var nok et vellykket Eldretreff historie.

President Per Eystein Thue ønsket velkommen til årets Eldretreff og gav en kort historisk tilbakeblikk og informasjon om klubbens arbeid.

Her er et utdrag fra velkomsthilsenen:

Visste du at det første Eldretreffet klubben vår arrangerte var på Damsgård skole i 1976. Så ble det holdt i eldrebygget i Håsteinsgaten, og i begynnelsen var det ca. 70 personer på eldretreffene.

Deretter ble det i flere år holdt i Laksevåg Gymnas sin aula, da med 170-180 deltakere. Så siden 1992 har vi vært her på Sjøkrigsskolen. Dette er m.a.o. 27. gangen her i denne salen.  

 Og det betyr at Laksevåg Lionsklubb sitt Eldretreff  har blitt arrangert sammenhengende i 43 år, helt siden klubben vår var 10 år gammel.  

 

I 1999 tildelte Laksevåg Lionsklubb  ”Melvin Jones Fellowship” til Sjøkrigsskolen som takk for de årlige eldretreffene vi hadde hatt der siden 1992. 

Melvin Jones er navnet på Stifteren av Lions i Amerika i 1917. Vi feiret 100 års jubileet for to år siden.  Melvin Jones Fellowship er den høyeste hedersbevisning Lions kan gi.

 

I dag består Laksevåg Lions klubb av 24 medlemmer, 5 kvinner og 19 menn. 

Da klubben ble stiftet i 1966  var det 18 medlemmer. (Kvinner fikk ikke adgang før midt på 1980-tallet). Gjennomsnittsalderen på de 18 var 44 år. 

I dag er gjennomsnittsalderen 75 år.  Så det er de eldre som arrangerer Eldretreffet.

 

Men dere skal vite at klubben vår er fortsatt aktiv og gjør en forskjell, ikkje bare på Laksevåg men også som en del av et større fellesskap.

 

Vi er en med i en verdensomspennende frivillig serviceorganisasjon av kvinner og menn som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.

Vi er 1,4 millioner medlemmer i 210 forskjellige land.

I Norge er vi 10.600 medlemmer i 435 forskjellige klubber. I Laksevåg er det 2 klubber, den eldste er vår,  Laksevåg fra 1966 som i  1982 var fadder for Bergen Vest klubben i Ytre Laksevåg/Loddefjord. Så vårt geografiske ansvar er Indre Laksevåg. 

Vi to Laksevågklubber er med i en sone med lionsklubbene Løvsatkken, Sotra og Asky.

Vi er så inndelt i distrikter og samlet i Lions Norge.

Vi er politisk og religiøst nøytrale, men har et felles verdigrunnlag og felles mål.