MINNEORD OVER LARS SKJOLD WILHELMSEN | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 E6

Forsiden > Distrikt 104 E6
MINNEORD OVER LARS SKJOLD WILHELMSEN

Vi minnet Lars Skjold Wilhelmsen på vårt klubbmøte 8.januar. Lars døde 26.desember 2018.

MINNEORD OVER LARS SKJOLD WILHELMSEN

Klubben vår har ved Lars sin bortgang mistet et trofast, engasjert og handlekraftig medlem. I 42 år har han vært med i Lions.  Lars har lagt ned et imponerende arbeid og engasjement  i og for Lions gjennom verv og oppgaver i klubben. Han er en av få som har vært klubbpresident tre ganger. 

I klubben var han også initiativtaker og sammen med Svein Haukås drivkraft i vårt store helseprosjekt: ”Eldre og helse”.

Han var også med i redaksjonsutvalget for 50 års skriftet til vårt  jubileum i 2016.

 

 

Noen få i klubben har opp gjennom årene tatt på seg verv i Lionsorganisasjonen utover klubbengasjementet. Lars var en av disse. Han var distriktssekretær i 1984/85.  Assisterende Guvernørrådsleder i 1995/96. 

Og i 1996/67 var Lars Guvernørrådsleder i Lions Norge – det er det øverste nasjonale tillitsverv i organisasjonen.  I år var han også medlem av Lions sin Lovkomite.   Og ikkje nok med det.

I en årrekke ble han valgt til møteleder på både Distrikts - og Riksmøtene, en oppgave han gjennomførte på en flott måte.

Lars var også styreleder i Lionsprojektet  A-klinikken på Vestlandet i en årrekke fra 2000-tallet og frem til 2016 hvor Annette overtok ledervervet.

Lars var alltid engasjert og konstruktiv og en viktig ressursperson for oss i Laksevågklubben.

 

Vi takker for tiden vi fikk være sammen med Lars og lyser fred over hans gode minne.

Per Eystein Thue

President