Bedriftsbesøk på Media City Bergen (MCB) | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 E6

Forsiden > Distrikt 104 E6
Bedriftsbesøk på Media City Bergen (MCB)

Dyveke Buanes viser oss rundt i Medialandsbyen.

Foto: Karl S. Eidesund

Bedriftsbesøk på Media City Bergen (MCB)

Novembermøtet (6.11. - med ledsagere) ble avholdt i MCB, med påfølgende omvisning av Dyveke Buanes (distriktsredaktør Hordaland). Flotte lokaler og kjempekjekt å få se «baksiden» av «tv og radio»! Ledsagerne fikk også være «tilskuere» til Vestlandsrevyen, mens medlemmene holdt møte.

På møtet var også Annette Pemmer og David Mutayisa Mudoola -  som er Lionsklubbene i Norge sin representant i Uganda. Han uttrykte stor takknemlighet for alt klubbene i Norge gjør og gjorde for hans folk i Uganda.

Annette orienterte om Lions utenlandsprosjekter. Ett av prosjektene det haster å få en avgjørelse på nå, er kjøp av et sykehotell i Uganda.