15 års medlemskap i Lions | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
15 års medlemskap i Lions

Frank Hack (t.v.) og Lars K. Rugtvedt (t.h.) ble hedret med 15 års merke og gode ord av president Øystein Dobbe i LC Bamble. 

15 års medlemskap i Lions

To av våre medlemmer ble hedret med 15 års merke på siste medlemsmøte i Bamble.

Lars K. Rugtvedt og Frank Hack ble hedret med 15-års medlemskap og merke på siste medlemsmøte i februar. Lars og Frank har vært medlemmer lengere enn dette, men etter en utmeldelse tidligere har de nå på nytt hatt 15 år i vår tjeneste.

Lars var en av innstifterne i 1976 da LC Bamble startet opp. Begge har vært presidenter i LC Bamble og har blitt hedret med lang og tro tjeneste før for sin innsats i klubben gjennom mange år. Derfor synes undertegnede dette med at tidligere medlemskap ikke skal gjelde når det gjelder hedersbetegnelser er veldig underlig. Uansett ble Lars og Frank hedret med lang og stor akklamasjon.