Lions Tulipanaksjon 2019 - fredag 26. og lørdag 27. april | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lions Tulipanaksjon 2019 - fredag 26. og lørdag 27. april

Lions Tulipanaksjon

Lions Tulipanaksjon 2019 - fredag 26. og lørdag 27. april

I slutten av april skal Lions Club Grimstad selge minst 2200 tulipaner.

Lions Tulipanaksjon: Om ikke lenge vil Lions igjen kontakte mye av næringslivet i Grimstad kommune i forbindelse med vår årlige Tulipanaksjon, som går av stabelen fredag 26. og lørdag 27. april. Innsamlede midler fra denne aksjonen går i hovedsak til holdningsskapende arbeid som kurset "Mitt valg" i Grimstadskolene.

Mitt valg er et program om læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det er utarbeidet forskjellige kurs som brukes fra barnehage til videregående skole. Hensikten er å forebygge adferdsproblemer som mobbing, aggressiv adferd og bruk av rusmidler. Det skal også være med å skape et trygt og godt klassemiljø. Mitt valg er basert på omfattende forskning på området.

Målene for Mitt valg er blant annet å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling. Programmet er utviklet slik at det kan brukes alene eller sammen med andre holdningsskapende program. Det er mange elever som har problemer i hverdagen. Gjennom øving i klasserommet sammen med lærere og elever skal de lære å bli trygge på seg selv og omgivelsene.

Mottoet er "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne."

Lions klubbene i Grimstad har finansiert kurs for de fleste barneskoler og trinn i Grimstad kommune. Lions klubbene gjør alt på dugnad slik at overskuddet fra disse innsamlinger blir maksimert.