Påmelding Sonelederkurs søndag 7. April 2019 kl 1000 - 1600. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Påmelding Sonelederkurs søndag 7. April 2019 kl 1000 - 1600.

Påmelding til Sonelederkurs.

Det blir i forlengelsen av Distriktsmøtet på Kongsberg, søndag 7. April 2019 kl 1000 - 1600.

Dette kurset er fagopplæringen av soneledere i tillegg til Lions Lederkurs 2 som dere har gjennomgått høsten 2018.

Kurset er obligatorisk for påtroppende soneledere, og vil dekke områdene soneleder som administrativ leder av sonen, soneleder som leder av DG´s rådgivende team og soneleder som medlem av distriktsrådet.

Påmeldingsfrist: 22.03.2019 23:59

Meld deg på her:
http://www.lions.no/club/show/Tj%C3%B8me/623/60531