TØNSBERGS BLAD 24. JANUAR 2019 Tønsbergkalenderen finansierer Lions skoleprosjekt | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
TØNSBERGS BLAD 24. JANUAR 2019 Tønsbergkalenderen finansierer Lions skoleprosjekt

Solgte mange: Elevene har selv stått for salg av nærmere 4600 kalendere

TØNSBERGS BLAD 24. JANUAR 2019 Tønsbergkalenderen finansierer Lions skoleprosjekt

Nylig har 8.-klassinger ved ungdomsskolene i Tønsberg kommune avsluttet salget av Tønsbergkalenderen 2019 - Innsendt

Alle 5 ungdomsskolene i kommunen med til sammen ca. 450 åttendeklassinger har vært engasjert i salg av kalenderen.

Lions Skoleprosjekt, som er et samarbeid mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune og Lions Club Sem, finansieres av salget av Tønsbergkalenderen. Lions Skoleprosjekt kan feire 20-årsjubileum i 2019, og salget av kalenderen har i år nådd nye høyder. Elevene har selv stått for salg av nærmere 4600 kalendere, hvor de første 14 dagene av salget er forbeholdt elevenes engasjement.

Det er stort engasjement og glede blant elevene når de skal ut å selge kalenderen. Ikke minst er de stolte over å finansiere sitt eget prosjekt, og solid premiering bidrar til stor motivasjon. LC Sem premierer med kinobilletter ut fra antall solgte kalendere, videre frister 2 ipads som tilfaller de to elevene som har solgt flest kalendere, 3 ipads blir trukket ut blant alle elevene uavhengig av antall solgte kalendere, og til slutt premieres beste klasse med et besøk på McDonalds. I år var det Kongseik ungdomsskole som gikk av med seieren.

Elevene er veldig bevisste på at Skoleprosjektet gir mye tilbake. Ved starten av høstsemesteret deltar alle 8. klasser i opphold på Hudøy feriekoloni på Tjøme som går over 2 dager med en overnatting. Hovedhensikten med oppholdet på Hudøy er at elevene skal bli godt kjent med hverandre og også trygge på hverandre. Alle 9. klasser får være med på en miljødag på Ilene Våtmarkssenter hvor temaene blant annet er naturtypekartlegging, marint søppel, arealleken eller arealplanlegging, samt hva er våtmark? 10. klassene deltar på aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme. Aktiv fritid tilbyr spennende aktiviteter som byr på utfordringer og mestring. Det legges stor vekt på å få med alle.

Gjennom alle årene Lions Skoleprosjekt har eksistert, er det bygget opp fondsmidler. Disse midlene kan skolene søke om å disponere til tiltak som fremmer trivsel og godt klassemiljø. Eksempel på det kan være turer med faglig innhold, filmkveld på skolen, sosiale tiltak på minimum klassenivå, samt utendørs og innendørs aktivitetsutstyr.

Hensikten med Lions Skoleprosjekt er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, samt skape klare holdninger mot rus og rusmisbruk.

Lions Club Sem har gjennom alle årene fått mange positive tilbakemeldinger både fra elevene, fra foreldre og foresatte, samt fra sosiallærerne. Rektorene ved alle skolene har gitt klart uttrykk for at prosjektet gir gode relasjoner, og er svært opptatt av at Lions Skoleprosjekt fortsetter.

Lions Club Sem ønsker å takke alle som har kjøpt Tønsbergkalenderen!

Mariann Valla, Lions Club Sem

President og informasjonsansvarlig