IR prosjektet i 104 D4 – TabitaSenteret – er godt i gang | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
IR prosjektet i 104 D4 – TabitaSenteret – er godt i gang

IR prosjektet i 104 D4 – TabitaSenteret – er godt i gang

Kjøkkenet i TabitaSenteret tar form, og snart kan ungene få mulighet til et varmt måltid. Det jobbes iherdig for å få selve kjøkkenet og grovkjøkkenet ferdig – fliselegger, elektriker og rørlegger er på plass, og alt skal gjøres forskriftsmessig og tilfredsstille offentlige krav.

Det er mange barn og unge som daglig besøker og oppholder seg i senteret – her får de mat, de dusjer og får rene klær. De får også leksehjelp, og gode aktiviteter med læring legges det stor vekt på. TabitaSenteret betyr et trygd sted å være med god voksenkontakt.

Alle Lionsklubbene i distriktet vårt bidrar, og tar dermed vare på barn og unge som lever i ekstrem fattigdom og langt fra det som vi forbinder med trygghet og omsorg.