LC ØE hedrer Arne Ødegaard med Melvin Jones Fellowship Award | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LC ØE hedrer Arne Ødegaard med Melvin Jones Fellowship Award

Arne Ødegaard, til høyre, får overrakt utmerkelsen av soneleder Jon Biringvad og påtroppende president Annar Bottegård   

LC ØE hedrer Arne Ødegaard med Melvin Jones Fellowship Award

Øvre Eiker Lions har besluttet å tildele Arne Ødegaard Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award for sin store innsats for Lions gjennom 40 år. 

Begrunnelsen: Arne Ødegaard er en av de medlemmene som legger litt mere tid og sjel i arbeidet for Lions enn de fleste. Arne er selve symbolet på engasjement og interesse for Lions og han tilfredsstiller alle hovedelementene i Lions Etiske Norm.

Arne begynte i klubben for 40 år siden i 1980 og har i disse årene innehatt utallige verv og i store deler av tiden også vært en del av styret i Øvre Eiker Lions.

Noen av vervene: Kasserer 81/82. Sekretær 83/84 – 84/85. VP 89/90. President 90/91.  Sekretær 00/01 – 01/02. Soneleder 06/07. VP 07/08. President 08/09. Sekretær siden 2012.  I tillegg har han ledet Røde Fjær aksjonen og er selve drivkraften bak de årlige tulipanaksjonene og gjødselaksjonene.  

Arne er rask, nøyaktig, har en god formuleringsevne i tillegg til å være svært omgjengelig med en lun humor. Han inspirerer, skaper entusiasme slik at andre får lyst til å bidra. Han har et stort hjerte for sine medmennesker og for klubben og er en uvurderlig kapasitet for Øvre Eiker Lions som vi alle drar glede og nytte av. 

Arne er det femte medlemmet i Øvre Eiker Lions sin 50 år lenge historie som er tildelt denne utmerkelsen. Tidligere har Arne Engh (1989), Ola Hobbelstad (1994), Kjell Amundsen (2003) og Johan Buttedahl (2010), blitt tildelt Melvin Jones Fellowship Award.

Vi gratulerer Arne Ødegaard med utmerkelsen og takker han for det store bidraget han gjør for Lions på alle plan i organisasjonen.  

Hilsen Styret i Øvre Eiker Lions