En klubbvinner - Fredsplakat 2018 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
En klubbvinner - Fredsplakat 2018

Thea Flaget med den flotte vinnartegninga!

En klubbvinner - Fredsplakat 2018

Fredsplakatkonkurransen 2018

"Lions Fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 og 13 år. Målet er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken, og passer fint for markeringen av FN-dagen 24. oktober."
Årets motto var "Kindness Matters"
Her på Gol var 7. klassetrinn med i konkurransen. Vi fikk inn 15 flotte tegningar. Og alle viste at det låg mykje arbeid bak, og mange flotte tankar kring fred og vennskap.
Men det måtte kårast ein vinnar, og den som gikk til topps i år var Thea Flaget med den nydelege tegninga som ho hadde jobb veldig masse med. 
Vi gratulerer og ønsker lykke til i Distriktsfinalen!!