LIONS SKOLEPROSJEKT – Opphold på Hudøy feriekoloni | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LIONS SKOLEPROSJEKT – Opphold på Hudøy feriekoloni

Elever fra Presterød ungdomsskole under oppholdet på Hudøy

LIONS SKOLEPROSJEKT – Opphold på Hudøy feriekoloni

Et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune og LC Sem. Lions Skoleprosjekt omfatter forskjellige tiltak for 8., 9. og 10. klassinger.

Nylig har alle 8. klassinger fra fem forskjellige ungdomsskoler i Tønsberg kommune hatt samling med overnatting på Hudøy feriekoloni på Tjøme, til sammen ca. 480 elever og sosiallærere fordelt gjennom en uke.

Etter 2-3 uker på skolen samles elevene og sosiallærerne på Hudøy. Hensikten med oppholdet er blant annet å bli godt kjent med hverandre og også trygge på hverandre. Det er fokus på gode holdninger og et godt klassemiljø. Under oppholdet lager de handlingsplan om hvordan de skal skape et godt klassemiljø, og hvordan de skal støtte hverandre i å ta avstand fra bruk av rusmidler.

Sammen snakker de om «hva er en god venn», hvordan skal de være mot hverandre, hvilke vanskelige situasjoner kan de møte på i ungdomstiden og hvordan kan de ta vare på hverandre. Videre arrangeres 50-leken som er en teambuilding-lek hvor de i grupper finner poster, løser oppgaver, danser og synger. Ellers er det satt av tid til bading, fotball og fisking. På kvelden kommer de sammen til grilling og diskotek.

Også i høst har oppholdet på Hudøy vært svært vellykket. LC Sem har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra elever, lærere og foresatte som verdsetter prosjektet og skaper varige og gode minner.