LC Sem – integrering av nye landsmenn og kvinner | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LC Sem – integrering av nye landsmenn og kvinner

Språktrening over en kopp kaffe eller te, og sjokoladekake

LC Sem – integrering av nye landsmenn og kvinner

Allerede i 2010 gjorde LC Sem et enstemmig vedtak om at klubben skulle stille tjenester til rådighet for integreringsarbeidet som NAV Tønsberg var i gang med. Takket være ildsjeler i NAV, som så verdien av et samarbeid med Lions, starter arbeidet i forsiktige former. Flyktningene ønsket å treffe etnisk norske for språktrening og for å lære skikk og bruk i sitt nye land.

Tønsberg kommune hadde etablert voksenopplæring, og medlemmer fra LC Sem møtte innvandrergrupper etter skoletid og tok de med på tur til ulike destinasjoner. Det var en hyggelig aktivitet, men beskjeden integrering. Etter hvert så kommunen behovet for personell som fikk et ansvar for samarbeidet, og dermed kom vårt arbeid bedre i gang.

Flyktningene savnet tryggheten i å kunne kontakte en, eller flere personer som var villige til å stille opp for å svare på spørsmål, informere om det norske samfunnet, hjelpe med enkle praktiske oppgaver, forklare vanskeligheter som måtte dukke opp og å orientere om arbeidsmuligheter. Dette var ikke bare enkelt, men utfordrende og lærerikt. Det ble inngått nære relasjoner, mange eksisterer fortsatt etter flere år, og nye etableres.

LC Sem har i enkelte tilfeller sett behov for en ekstra håndsrekning. Eksempelvis finansierte klubben truckførerkurs for to syriske flyktninger. De to mennene var utrolig stolte da de kunne vise fram truckførerbeviset, og nylig fikk klubben melding om at begge er i full jobb som truck førere - en suksesshistorie!

I tilknytning til Tønsberg Læringssenter er det etablert en språkkafé - Eik Språkkafé.

Her møtes voksne innvandrere, menn og kvinner, annen hver onsdag mellom kl. 12 og 14. Ved senteret er 55 nasjonaliteter og 35 ulike språk representert. Medlemmer fra LC Sem blir tatt vel imot for å snakke norsk med de som er til stede. Sist onsdag møtte medlemmene blant annet Asha, som kom til Norge i 2012 som flyktning fra Somalia. Asha tar nå grunnskoleutdanning og har aldri vært elev før hun kom til Norge 24 år gammel.

Vi gjør så lite, men det betyr så uendelig mye!