Tønsbergs Blad 18. oktober 2018 av Sidsel Winding-Stavseth | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Tønsbergs Blad 18. oktober 2018 av Sidsel Winding-Stavseth

ÅRETS TØNSBERGKALENDER: Inntektene fra salget av årets kalender går til trivselsskapende tiltak for ungdomsskoleelever i Tønsberg kommune.

Tønsbergs Blad 18. oktober 2018 av Sidsel Winding-Stavseth

HUDØY-TUREN FINESTE MINNE

I starten av ungdomsskolen drar alle åttendeklassinger i Tønsberg på overnattingstur til Hudøy med støtte fra Lions Club Sem. – Turen betyr mye for elevene, sier rektor Mette Krogh på Ringshaug ungdomsskole.

Når elevrådslederne skal holde tale på skoleavslutninger, gir rektoren dem gjerne noen råd om hva de kan ta med i den høytidelige talen.

– Jeg pleier å foreslå at de kan trekke fram fine opplevelser og da kommer de alltid fram til at noe av det fineste på ungdomsskolen er turen til Hudøy, forteller rektor Mette Krogh på Ringshaug ungdomsskole.

Skaper godt klassemiljø

Siden 2000 har Lions Club Sem og ungdomsskolene i Tønsberg samarbeidet om et prosjekt der skolene får støtte til overnattingstur til Hudøy i åttende klasse. Turen finansieres ved at elevene selger Tønsbergkalenderen for Lions.

På Hudøy blir elevene godt kjent med hverandre og slik vil skoleprosjektet være med på å skape et godt klassemiljø med trygge elever og samtidig skape klare holdninger mot rus og rusmisbruk.

– Alle åttendeklassingene ristes sammen på Hudøy, det er en god sosialiseringsarena, sier rektor Rune Olsen på Kongseik ungdomsskole.

– Elever og lærere blir kjent med hverandre i hyggelige omgivelser og får jobbet med hvordan vi ønsker å ha det i klassene, sier Olsen.

Har fått bordtennisbord

Skoleprosjektet omfatter også en miljødag på Ilene Våtmarkssenter i niende klasse og i tiende drar elevene på aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme.

I tillegg kan skolene søke på velferdsmidler til ulike trivselstiltak, slik som støtte til bordtennisbord, skoletur, filmkveld og lignende.

– Det er veldig viktig med de aktivitetene. Det er stramme budsjetter og høye krav, og uten den støtten hadde ungdomstrinnet hatt ingenting, sier Mette Krogh ved Ringshaug ungdomsskole.

Skolen har fått både bordtennisbord, fotballspill og støtte til Oslo-tur gjennom Lions' midler.

– Disse midlene gjør at vi har mulighet til å gå utenfor rammen til trivselsskapende tiltak. Det er en fin måte å samarbeide med ideelle organisasjoner på, sier Rune Olsen ved Kongseik ungdomsskole.

Åttendeklassingene selger Tønsberg-kalenderen fra uke 43.