Lionskonferansen 2018 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lionskonferansen 2018

Lionskonferansen 2018

En møteplass med fokus på inspirasjon, utvikling og glede!
Lions trenger kvinner og menn, Lions trenger kompetanse og talent. Konferansen skal bidra til å skape engasjement og glede, erfaringsutveksling og samvær. Videre skal den bidra til at medlemmer tar tak i klubben ved å utvikle og gjennomføre nye, spenstige prosjekter og å samarbeide på tvers av klubbene.