Asker Lions Club gir 30.000 kr til Frelsesarmeen | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Asker Lions Club gir 30.000 kr  til Frelsesarmeen

Fra overleveringen av kr. 30 000 til Frelsesarmeen. Fra venstre: leder for Frelsesarmeen i Asker, Kaptein Anita Baunø, President i Asker Lions Club, Olav Andenæs, ass. korpsleder Asker korpsMarit Kamilla Løvdal, Jan Frithjof Wilborn, Asker Linons Club. 

Asker Lions Club gir 30.000 kr til Frelsesarmeen

Asker Lions Club gir penger til Frelsesarmeen

I februar rundet Asker Lions Club 60 år. Ved den anledning besluttet klubben å gi en jubileumsgave til noen i Asker som gjør en betydelig humanitær og sosial innsats for de som trenger det mest i bygda.  Valget falt på Frelsesarmeens Menighet på Brendsrudtoppen. Frelsesarmeen i Asker er en åpen og inkluderende for absolutt alle, uansett bakgrunn eller tro. Asker Lions føler seg sikre på at beløpet på 30 000 kroner vil komme de trengende direkte til gode. Det var 14. februar 1958 at det konstituerende møte for Asker Lions Club ble holdt på Asker Hotell. Klubben hadde 14 medlemmer ved starten og den første presidenten var tidligere ordfører Halvard Torgersen. For å samle inn penger til sin humanitære virksomhet arrangerte klubben de første årene Gåteløp og Skitur fra Sem til  Furuholmen og Husmor- og Utstyrs-messe i Asker. Fra 1964 har klubben årlig arrangert Kunstutstillingen « Se Norges Kunstnerdal». I jubileumsåret har klubben 39 medlemmer og president er Olav Andenæs.