Distriktsmøte 2018 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Distriktsmøte 2018

Distriktsmøte 2018

Klikk for Protokoll fra DM 2018

LIONS CLUB TØNSBERG HAR GLEDEN AV Å ØNSKE ALLE MEDLEMMER, LEDSAGERE OG OBSERTVATØRER I DISTRIKT 104 D4 VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTE PÅ HOTELL KLUBBEN 20-21.APRIL.

Program

Vennetreff

Ledsagertur

Dagsorden

Påmelding

Tønsberg er Norges eldste by og har mye spennende kultur å by på. dette vil ledsagerturen lørdag bære preg av.

Hotell klubben, som har vært scene for våre største revyartister gjennom mange tiår, har ennå mye i veggene etter denne storhetstiden, på tross av at hotellet gjennom årene både er renovert og bygget om. 

Vi mener at hotellet vil gi fine rammer rundt vårt distriktsmøte.

Lions Club Tønsberg har ikke arrangert distriktsmøte tidligere, men vi håper å gjøre møtet og oppholdet givende for alle deltagerne. 

Innholdet på distriktsmøtet skal dere deltagere også i stor grad bidra til, slik at samlingen gjennomføres i LIONS ånd og i tråd med vår etiske norm og våre mål.

Lions Club Tønsberg ønsker med dette at alle delegater, ledsagere og observatører får et lærerikt og minnerikt distriktsmøte 2018.

                                                 VEL MØTT

Robert Kallekleiv                                                                                        Finn Bredesen
President Lions Club Tønsberg                                                      Distrikts guvernør 104 D4