Lions støtter temakveld på Rådhuset, Hokksund: Ungdomskultur på ville veier. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lions støtter temakveld på Rådhuset, Hokksund: Ungdomskultur på ville veier.

Marco Elsafadi

Lions støtter temakveld på Rådhuset, Hokksund: Ungdomskultur på ville veier.

Mandag 5 febr ble det avholdt temamøte på Rådhuset, Hokksund i forbindelse med

visse negative trender i utviklingen av ungdomsmiljøet i Øvre Eiker. Møtet ble arrangert

av Hokksund Byutvalg og Øvre Eiker Bibliotek med Støtte fra Lions Club Øvre Eiker og Kiwanis.

Foredragsholder for kvelden var Marco Elsafadi som tok for seg temaene «Foreldrerollen» og

«Kommunikasjon mellom foreldre/ungdom». En fullsatt festsal på rådhuset fikk en flott innsikt

i dagens utfordringer når det gjelder ungdommens bruk av sosiale medier og hvlke konsekvenser

dette har for den tradisjonelle kontakten mellom foreldre og ungdom.

Marco Elsafadi er en kapasitet på området med erfaring både fra idrett på topplan og fra ungdomsarbeide

I forbindelse med både barnevern og konfliktløsing. Han var også en usedvanlig levende og inkluderende

foredragsholder.

Etter Elsafadis innlegg var det satt ned et panel som inkluderte politi og aktuelle personer i skole og kommune

til å holde informasjon og svare på eventuelle spørsmål. Her ble rusproblematikken et hovedtema.

Kvelden ble avsluttet av ordfører Ann Sire Fjerdingstad, som skrøt av ungdommen i Øvre Eiker og foreldrene deres,

men som også  minnet på at vi en gang gjorde et valg om at vi ville bli foreldre og få barn og at dette også gir

mange forpliktelser, spesielt i ungdomstiden med alle de utfordringene  dagens ungdom blir stilt overfor.

En veldig fin og nyttig kveld i og for Øvre Eikers innbyggere og en kveld Lions ser det som viktig å støtte gjennom sitt

frivillige ungdomsarbeide i kommunen som bl annet inkluderer holdningsprogrammet Mitt Valg som støttes av Lions

for bruk i skolene i kommunen.