LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award

Jan Sonerud til høyre på bildet.

LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award

På LC Arendals julemøte i desember ble vårt medlem Jan Sonerud tildelt Melvin Jones Fellowship Award.

På LC Arendals julemøte i desember ble Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award,  tildelt vårt medlem Jan Sonerud. Det var klubbens President, Jens C. Koch, som sto for tildelingen. Presidenten begrunnet tildelingen med Jans mangeårige innsatts for klubben.

Jan ble medlem i LC Arendal i 1983 og har bekledt forskjellig verv på en utmerket måte. Ikke

minst fortjener han heder for sin utmerkede presidentgjerning i Spaserklubben (SOS) gjennom

mange år, for andre sosiale tiltak og alle sine awards i forbindelse med Julelotteriet. Alltid med humør og glimt i øyet!

Vi gratulerer!!!