En ny Melvin Jones Fellow i Holmestrand | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
En ny Melvin Jones Fellow i Holmestrand

En ny Melvin Jones Fellow i Holmestrand

Anders Kvale Grønnerød ble tildelt Melvin Jones Fellowship Award

På julemøtet fredag 1.12.2017 mottok Anders Kvale Grønnerød MJFA av Lions Club Holmestrand.

Melvin Jones Fellowship Award, Lions høyeste utmerkelse, tildelt pensjonert produktsjef Anders Kvale Grønnerød, nylig fylt 70 år, på LC Holmestrand sitt julemøte 1.12.2017.

Kort om Anders: Tidligere President i Lions Club Holmestrand, og Soneleder i Lions, Kasserer siden 2012, medlem i Lions Club Holmestrand siden 1.1.1989 – 28 år i Lions

Hedersmann og pensjonert Produktsjef, kan alt om plastisk elastomer, celleplast, cellegummi etc. Arbeidet i mange år i Mehren Rubber, de siste årene i Otto Olsen AS

Anders mottar MJFA for gjennom aktivt foregangsarbeide i Lions være et forbilde for andre.

Stålkontroll på LC Holmestrands økonomi og hva vi har støttet oppigjennom årene, viktig bidragsyter til styret og på møtene.

 

Lions Club Holmestrand gratulerer