Kurs for Lions-klubbenes NAK/ambassadører/piloter/ansvarlige for MITT VALG | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Kurs for Lions-klubbenes NAK/ambassadører/piloter/ansvarlige for MITT VALG

Tilbud om kurs for Lions-klubbenes NAK/ambassadører/piloter/ansvarlige for MITT VALG i distrikt 104D, lørdag 18.november, 2017 på Hotell Klubben i Tønsberg.

Stiftelsen Det er mitt valg og Lions har et fantastisk program å tilby barnehager, skoler og idrettslag i Norge, og resten av verden. Vi vet at MITT VALG gir effekt. Lions kan være stolte for alt arbeid som er lagt ned og de flotte resultatene som er oppnådd.

Det siste året har styret gjort noen endringer i programmet. Det er vedtatt ny visjon og nye mål. Det er også vedtatt at programmet skal videreutvikles slik at vi følger utviklingen i samfunnet rundt oss. Dere kan se mer av dette på www.mittvalg.no Dette innebærer at alle må endre fremgangsmåten i møter med kommuner, barnehager og skoler. Det er ikke store endringer, men små korreksjoner. I tillegg har Stiftelsen lagd noen verktøy som gjør at MITT VALG! kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på å videreutvikle programmet. For å få tilgang på verktøyene må alle igjennom en opplæring.

Nå tilbyr vi alle klubbene i distriktet et fem timers langt kurs med følgende innhold:

 1. Innsikt i MITT VALG kursene
 2. Kunnskap om det å være barn og unge i Norge
 3. Lover og statlige føringer som kommuner, barnehager og skoler er forpliktede til å følge opp
 4. Gode argumenter og verktøy for å overbevise skoler og barnehager at de skal velge Lions og MITT VALG!
 5. Kunnskap og tilgang til Stiftelsens nettbaserte verktøykasse for Lions

Stiftelsen Det er mitt valg bidrar med følgende:

 • 5 timers kurs, inkludert pauser
 • Råd og veiledning i etterkant av kurset, der som det er behov for det
 • Oppdatering på presentasjoner, kontrakter og materiell som du kan ha nytte av
 • Oppdateringer på Stiftelsens portal som alle som deltar på kurs får tilgang på

Praktiske opplysninger:

 • Deltakerne bør forplikte seg til å engasjere seg i MITT VALG videre.
 • Det vil bli avholdt 1 kurs i distriktet vårt lørdag 18. november 2017 klokken 10.30-16.30. Inkludert lunsj.

Klubbene/deltakerne bekoster reise for deltakerne. Det er selvfølgelig mulig å bestille overnatting på Hotell Klubben for de som trenger det. Dette betales av den enkelte deltager og gjøres opp direkte til hotellet.

 • Deltakerne må ha med seg bærbar pc
 • Undertegnede må motta påmelding med navn, klubb, telefonnummer og mailadresse snarest og senest to uker før kurset slik at Stiftelsen kan legge dere inn som brukere av intranettet.

Vi har erfaring med at klubbene har nytte av å sende flere deltakere på dette kurset. Det er alltid godt å være flere som kan dele på oppgaver og erfaringer. Vi ber om at alle klubbene prioriterer denne storsatsingen og benytter seg av dette tilbudet. Vi vet også at i vårt store distrikt er det områder der MITT VALG ikke brukes. Vi synes det er særdeles viktig at klubbene herfra også deltar for om mulig finne nye innfallsvinkler og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å introdusere Lions og MITT VALG i kommuner, barnehager, skoler, idrettslag osv.

Spørsmål: Ta kontakt med undertegnede enten på E- post eller telefon.

Kurset avholdes 18.november 2017 på Hotell Klubben i Tønsberg fra kl. 10.30 til 16.30. Kurset er inkludert en enkel lunsj. Påmelding senest onsdag 1. november 2017 til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Toril K. Bottegård

NAC 104D             Mobil: 91125671,               Mail: toril@bottegard.no

Påmeldingsfrist: 01.11.2017 23:59

Det er ikke lenger mulig å melde seg på.