Lions høyeste utmerkelse | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lions høyeste utmerkelse

F.v: Øyvind Pettersen-Dahl, President Torgeir Hansen

Lions høyeste utmerkelse

Melvin Jones Fellowship Award er Lionsbevegelsens høyeste utmerkelse. Den kan tildeles personer som har gjort en særlig innsats for sine medmennesker. Denne gangen var det Øyvind Pettersen-Dahl klubben ville hedre med denne utmerkelsen.

Øyvind har vært med i Lionsbevegelsen siden 1993 og har i løpet av disse årene utmerket seg ved at han har innehatt de fleste verv i klubben. Noen av dem sågar flere ganger. Disse vervene har han skjøttet på en god og forsvarlig måte.

Han har også generert tildels store inntekter til klubbens aktivitetskasse gjennom avtaler med Statens veivesen som har satt oss i stand til å hjelpe mange trengende mennesker både i inn- og utland.

Øyvind har en positiv innstilling til det meste her i livet, og han er aldri vanskelig å be om å ta et verv eller delta i klubbens aktiviteter. Han har glimt i øyet og har lett for å smile og le.
Vi gratulerer Øyvind med utmerkelsen!

Bjørn O. Sjøvoll
PRC/LC Borre