Innsatspokalen | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Innsatspokalen

Magne Rasten

Innsatspokalen

Lions Club Borres innsatspokal går dette året til Magne Rasten. Han får den for sitt strålende engasjement i klubbens hyttetilsynssak.

Vi har tatt opp igjen en tidligere inntektsbringende aktivitet. Dette er andre året vi har denne aktiviteten som Magne har hovedansvaret for å følge opp.

Hyttetilsynet gjennomføres f.o.m. november og t.o.m. april ved at hyttene oppsøkes en gang hver uke for å påse at alt er i orden. Eventuelle avvik rapporteres til Magne som sender rapport til alle hytteeierne som er med i ordningen.

Medlemmene som er interessert i denne aktiviteten er delt inn i lag a to personer. De får seg en hyggelig tur ut i naturen som gjør godt for kropp og sinn. Alt de opplever av natur og fugl-/dyreliv på turen rapporteres også til ansvarshavende.

Rapportene omformer Magne med sin humoristiske og livfulle penn før han videresender dem til hytteeierne med kopi til alle klubbmedlemmene. Tilbakemeldingene fra hytteeierne er udelt positive og sier de ser i spenning fram til neste rapport.

Flott jobb Magne!

Bjørn O. Sjøvoll
PRC/LCBorre