Feiring av Lions Internasjonal 100 års jubileum. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Feiring av Lions Internasjonal 100 års jubileum.

Feiring av Lions Internasjonal 100 års jubileum.

I år kan vi feire Lions sitt 100 års jubileum.

Jubileet ble markert i Hallingdal med en Sykkelaksjon til inntekt for Barnekreftforeningen,  Lørdag 10. Juni stopp aksjonen på Nesbyen.

sykkel 14

Jonny Steindal, Terje Engebakken

Til den anledning hadde Lions Club Nesbyen besluttet å dele ut hele 100.000 kroner hovedsakelig til lag og foreninger, spesielt rettet mot barn og unge. Vi støtter også et prosjekt for gatebarn i Zimbabwe, som ledes av ei jente fra Nes.

President Terje Engebakken og Tom Henning Landsrud syklet sammen med leder av distriktet, Jonny Steindal, siste biten fra kommunegrensa på Svenkerud til Nesbyen.

 

Nesbyen skolekorps spilte for de mange fremmøtte og President Terje Engebakken delte ut gaver.

- Lions Sykkelaksjon, Barnekreftforeningen  10.000

- Midland Children Hope Project  10.000

- Hallingen 4H 10.000

- Nes Idrettslag, Orienteringsgruppa 10.000

- Nes Ungdomslag 10.000

- Musikk for Alle 25.000

- Nesbyen Skolekorps 25.000

 

Midlene til gode formål kommer hovedsakelig av overskuddet av annonsesalg ved å utgi avisa Hallingmarkenposten, slik at Hallingmarken får sin messeavis.

Den største dugnadsinnsatsen for klubbens 31 medlemmer er å selge annonser fra mars til midten av mai, der ca 200 forretningsdrivende blir forespurt om de ønsker å bidra med annonse.

Hallingmarkenposten har et opplag  på 38.000, distribueres i Buskerud og deler av Oppland og bidrar utvilsomt til at denne tradisjonsrike Hallingmarken har kunnet holde det gående i nære 50 år. 

 

sykkel 11

Hallingen 4H