AMIGITOS | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
AMIGITOS

AMIGITOS

En humanitær organisasjon som hjelper fattige haitiere som oppholder seg i Den Dominikanske Republikk på Haiti. På Lions Club Borres aprilmøte fikk vi besøk av Siv Mika Engebretsen som ønsket å fortelle oss om sitt hjelpearbeid på Haiti.

For Siv sin del begynte hele eventyret som hun selv sier, etter et ferieopphold på Haiti, i Den Dominikanske Republikk, for ca 20 år siden. Da hun så all fattigdommen blant Hatianerne som av ulike årsaker, eksempelvis som slaver og flyktninger, var endt opp her, bestemte hun seg for at hun ville prøve å gjøre en forskjell ved å hjelpe disse menneskene. Gi dem et bedre liv og selvrespekt.

 

IMG_1968red

Siv Mika Engebretsen og blide Lionsgutter.
Foto: Bjørn O. Sjøvoll. Alle andre fotos: AMIGITOS

Haitiarne som lever i Den Dominikanske Republikk, blir ikke registrert av myndighetene og gitt personnummer. De har derfor ingen rettigheter, ikke mulighet til skolegang eller jobb. De blir mobbet og trakassert av Dominikanerne. Derfor er det mange som ligger under for alkohol.

Hun har opp gjennom årene jobbet som frivillig hjelper i forskjellige organisasjoner. Etter hvert syntes hun det gikk for mange penger til administrasjon og bestemte seg for at hun ville prøve å danne en egen organisasjon med fokus på lave administrative kostnader. Dette førte til opprettelsen av AMIGITOS som betyr små venner.

Amigitos stiftet hun i 2014 sammen med venninnene Tone Jørgensen og Trine Landsverk. Sistnevnte er styreleder mens de andre to er styremedlemmer. Organisasjonen har besøksadresse Rustadgata 70, 3187 Horten og har som sitt motto; Care With Action. Lære å hjelpe seg selv til å få en bedre hverdag. De har etablert seg i en liten landsby i Den Dominikanske Republikk som heter Pancho Mateo. De holder til i en liten skolebygning, men nå har de fått bygget en ny skole hvor alle arbeiderne har vært Amigitos. Dette er et resultat av fokuseringen på samarbeid.

De har ingen støtte fra offentlige myndigheter hverken i Norge eller på Haiti, og de administrative kostnadene har siden starten vært på ca 10 %. Inntektene kommer fra innsamlingsaksjoner, gaver, faddere og faste givere.

Det koster 240,- kr for å holde et barn på skole i en måned. Elevene får frokost når de møter på skolen og et varmt måltid før de går hjem. Frammøte er ikke noe problem. De ønsker å være på skolen og de lurer på hvorfor de ha ferie.

De har også dannet en egen kvinnegruppe hvor det holdes foredrag og diskusjoner om aktuelle temaer samt opplæring. Kvinnene her lever i et tradisjonelt mannsdominert samfunn hvor de er undertrykket og utsatt for mye vold. Dette prøver organisasjonen å gjøre noe med.

Mennene har etterlyst en mannegruppe og derfor har de startet med å gi et varmt måltid 3 dager i uken for de aller fattigste av mennene. De ønsker å utvide dette tilbudet til 5 dager i uken.

Fotball er svært populært, og de har eget forball-lag. Fotballutstyr er derfor svært populære gaver.

Siv Mika Engebretsen ga oss et godt innblikk i deres arbeid for meget fattige mennesker på Haiti, og hvilke forhold de lever under. Det var meget rørende. Det er ikke noe rart at disse menneskene betrakter Siv Mika og hennes hjelpere som engler.

Etter at Siv Mika hadde forlatt oss, gikk diskusjonen livlig blant møtedeltakerne. Det var enighet om at disse menneskene virkelig trenger hjelp, men vi kan ikke hjelpe alle som er i en vanskelig situasjon. Vi er allerede involvert i mange prosjekter, men styret fikk i oppdrag å sørge for at Siv Mika får med seg et anstendig beløp som en engangsstøtte, når hun nå reiser nedover til Haiti igjen. Vi ønsker henne og hjelperne hennes lykke til videre med sin viktige innsats.