Lions i Vestfold gir legehjelp til Etiopia | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Lions i Vestfold gir legehjelp til Etiopia

På presidenttreff i Sone 4 den 24. april, i distrikt 104 D4, ble det klart at kirurgiprosjektet i Etiopia blir et soneprosjekt. Klubbene i sonen vil dermed slutte opp om prosjektet som Lions Club Tønsberg startet, og vil gi økonomisk støtte til medisinsk hjelpearbeid i Etiopia.

y-1

For vel et år siden sto det en artikkel i Tønsbergs Blad, som fortalte om et hjelpeprosjekt i Etiopia som fikk medlemmer i LC Tønsberg til å reagere spontant. Artikkelen beskrev hvordan fattige mennesker ikke hadde penger til å betale for nødvendig legehjelp, og som derfor kunne oppleve å måtte lide unødvendig, og i mange tilfeller dø, av lett helbredelige sykdommer. Artikkelen fortalte om dr. Bjarte Tidemann Andersen ved Vestfold Sentralsykehus, som på sin fritid gav gratis legehjelp til syke mennesker i Etiopia. Dr.  Andersen reiser til Etiopia så ofte han kan, med ubetalt permisjon fra sitt arbeid i Tønsberg, for å kunne hjelpe de som trenger det mest.

 

 Dr. Andersen ble invitert til klubbmøte i Lions Club Tønsberg for å fortelle om arbeidet sitt. Legen er spesialist innen generell kirurgi og gastrokirurgi, og er nå involvert i prosjekter med utvikling av mage/tarmkirurgi i Etiopia, og deltar også i utdanning av kirurger. Sykehus av internasjonal standard er mangelvare i store deler av Etiopia, men en rekke private helsetilbud er etablert i byene de senere årene. Etiopia er et stort land med nær 100 millioner mennesker, de fleste fattige bønder som bor langt fra nærmeste by, og sykehus. De har verken råd til, eller tilgang til moderne legebehandling.

Dr. Andersen fortalte levende om et land i utvikling, men som fortsatt er preget av gamle fordommer. Han fortalte blant annet at mennesker med leppespalte (hareskår) får verken jobb eller venner. Mange blir utstøtt av familien, eller holdt i skjul for andre. Han fortalte blant annet, fra et tidligere opphold, om Nakalengi som var født med leppespalte, og ble utstøtt av familien etter fødselen. Hun ble reddet og fikk vokse opp på et misjons-internat. Da Bjarte fikk møte henne, var hun 12 år gammel, og han klarte å gjennomføre en operasjon under svært primitive forhold, kun med lokalbedøvelse. Etter denne operasjonen fikk Nakalengi et nytt liv. Åtte år senere fikk Bjarte treffe henne igjen. Hun hadde da kontakt med sin familie, var gift og hadde egne barn. Hun hadde sitt arbeid sammen med misjonærene, og arbeidet med stammefolkene for at de ikke skulle sette vekk barn med leppespalte for å la dem dø. Hun er selv et bevis på at det finnes håp.

For bare 100 år siden skrev Knut Hamsun i ”Markens grøde” om barnedrap på grunn av hareskår. Når en gravid kvinne fikk se en død hare, var det nok til at barnet ville bli født med hareskår. Slike hendelser kunne nok fortsatt finne sted i Norge på den tid. Men overtro og fattigdom kan overvinnes, det er vårt eget land et bevis på.

Etter møtet har Tønsbergklubben gitt støtte til Etiopiaprosjektet i form av penger til innkjøp og forsendelse av medisinsk utstyr, som er mangelvare i Etiopia. Nå har altså alle klubbene i området rundt Larvik, Sandefjord og Tønsberg gått sammen om å bidra med penger til legeprosjektet i Etiopia i de nærmeste tre årene.

Dr. Andersen har opprettet en stiftelse som heter Tesfa, som betyr håp på det lokale språket i Etiopia. Lions takker dr. Andersen og Tesfa for den strålende jobben de gjør, og tror at også vi bidrar til å gi nytt håp til mange mennesker i Etiopia