Ny mannskapsbil | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Ny mannskapsbil

F.v: Ronny Frantzen, Elisabeth W. Åkredalen, Toegeir Hansen (President LC Borre).

Ny mannskapsbil

Stolte mannskaper fra Norsk Folkehjelp møtte opp på klubbmøtet vårt sist tirsdag for å vise fram sin nye mannskapsbil.

De var på vårt januarmøte og orienterte om Norsk Folkehjeps virksomhet og situasjonen rundt bilparken som hadde vært moden for utskiftet for lenge siden. Vi bevilget på dette møtet kr 50.000,- som bidrag til en bedre mannskapsbil som stod øverst på ønskelista.
De presiserte at hadde det ikke vært for vår generøse gave, så hadde de ikke klart å skaffe en ny bil på så kort tid. Vi gratulerte dem med ny bil og ønsket dem lykke til videre med sin gjerning.