Melvin Jones Fellow tildeles Per Låhne i LC Tønsberg | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Melvin Jones Fellow tildeles Per Låhne i LC Tønsberg

En stolt og glad prisvinner har mottatt plaketten fra klubbens president Elisabeth Bredesen

Melvin Jones Fellow tildeles Per Låhne i LC Tønsberg

Per ble medlem i 1984, og var president første gang i 1987-88, og siden har han vært president for klubben i flere omganger, og selvfølgelig også visepresident og Past President. Per har også gjort sin tjeneste som sekretær. I mange år var Per nærmest fast medlem av styret i en eller annen funksjon, ofte som aktivitetsleder.

Per har i alle år vært den som positivt har deltatt i ALLE klubbens aktiviteter med smittende humør. Per har aldri sneket seg unna med dårlige unnskyldninger. Uansett hva aktiviteten består i, har Per stilt opp med villige hender og godt humør. Granbaraksjon, vedhogst, loddsalg, bokmarked, tulipansalg eller Velkommen kafe: Per stiller opp.

Per var med i komiteen som arbeidet med forberedelsene da LC Tønsberg Slottsfjellet og LC Tønsberg ble fusjonert til en klubb, og da lovene skulle samarbeides til en felles lov, var Per like selvfølgelig med der også.

Per har også vært utrolig nyttig med sin evne til å skaffe seg, og vedlikeholde, sine kontakter i vårt lokalmiljø. Gjennom en bekjent bonde på Nøtterøy har han skaffet flere hundre plastkasser til boklageret/bokmarkedet vårt. Dette var av uvurderlig betydning for den fortsatte drift av klubbens store bokmarked. Og i en kritisk periode da vi lette etter et nytt boklager, klarte Per å få i stand en avtale om gratis leie av et flott lagerlokale på Gipø på Nøtterøy. Per er selvfølgelig også med og hjelper til på kunstutstillingen.

Per har alltid vært aktiv og positiv i klubben, alltid villig til å stille opp. Per er et sant JA- menneske