LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award

Kjell Valter Andersen til venstre på bildet.

LC Arendal tildeler Melvin Jones Fellowship Award

På klubbmøtet i februar ble vårt medlem Kjell Valter Andersen tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award.

Under en høytidelighet i LC Arendal den 1. februar i år ble Kjell Valter Andersen tildelt nevnte utmerkelse med plakett og nål. Det var klubbens President, Lars-Erik Løvdal som sto for tildelingen. Presidenten begrunnet tildelingen med hans lange og store innsatts for klubbens arbeid, blant annet arbeidet med Mitt Valg i skolene i Arendal. Klubben takker ham for vel utført arbeid og gratulerer!