Tre charter medlemmer hedret på julemøte | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Tre charter medlemmer hedret på julemøte

Tre charter medlemmer hedret på julemøte

Som en markering av Lions 100 år ble tre medlemmer hedret med Melvin Jones Fellow.

4

Mange i klubben har fått Melvin Jones Fellow opp gjennom årene for insatsen de har bidratt med.

I forbindelse med at Lions Norge feirer 100år, valgte Nesbyen Lions club å markere det ved å dele ut Melvin Jones Fellow til 3 charter medlemmer, Ingolf Juven, Odd Hanserud og Knut Sandanbråten. Gjennom 43 år har de vært med å bidra med dugnadsinnsats ved klubbens aktiviteter og har innehatt forskjellige verv i klubben.Det er tre verdige kandidater som gjennom sitt arbeid har bidratt til at klubben har mye å se tilbake på.

9 50

Odd Hanserud, Inger Helen Juven, Hedvig Hanserud og Ingolf Juven

FullSizeRender (2)

Knut Sandanbråten ble tildelt Melvin Jones Fellow på julemøte 16.desember 2016. Grunnet sviktende helse valgte Knut å motta sin plakett noen dager seinere. Her ser vi mottakeren sammen med sin hustru Guri Øyo Sandanbråten og president Terje Engebakken.