Julenek til glede for flere enn småfuglene | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Julenek til glede for flere enn småfuglene

Lionsmedlemmer klare til innsats. F.v:Sven Erik Skovly, Øistein Trulsen, Aage Vartdal.

Julenek til glede for flere enn småfuglene

Noen av Hortens innbyggere har de siste dagene fått besøk av Lionsmedlemmer som selger julenek. Vi ønsker med dette å takke alle de som har kjøpt julenek av oss. Dere er med på å gjøre julen litt triveligere for mange vanskeligstilte i vår kommune.
På desembermøte bevilget vi kr 5.000,- til Horten Blåkors og kr 10.000,- til vanskeligstilte familier i Horten kommune.

Vi har i mange år hatt strøsand som vår viktigste inntektskilde, men med varierende grad av godt gammeldags vintervær de senere årene, så har dette gitt svært varierende inntekter og lite forutsigbarhet.
Derfor har vi begynt å se oss om etter andre inntektskilder som kan gi oss stabile inntekter. Julenekene har i år vært et prøveprosjekt i så måte. Så langt har dette vært en suksess og vil bli et fast prosjekt i kommende år.
Julenekene er for øvrig kjøpt inn hos en lokal produsent, så det er fersk og kortreist vare. Produsenten garanterer for god kvalitet.

Våre julenekselgere har stort sett bare blitt godt mottatt og fått hyggelige tilbakemeldinger på sine runder rundt i kommunen. Vi har fortsatt noen julenek igjen, så ta fortsatt godt i mot våre medlemmer når de ”banker” på deres dør de kommende dagene.