Lover og Statutter | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Lover og Statutter

LA4 Svensk PDF

LA4 Svensk Word

LA4 Engelsk PDF

LA4 Engelsk Word

Lov for distrikt 104 D4

Lov for distrikt D4 ble vedtatt på distriktsmøtet  i Tønsberg 2018.

Arbeidsordning for distrikt 104 D4

Arbeidsordning for distrikt 104 D4 ble vedtatt på distriktsmøtet i Tønsberg 2018.

Retningslinjer for Lionskonferansen

På Rådsmøtet 11. november 2017 ble Retningslinjer for gjennomføring av Lionskonferansen vedtatt.

Statutter for Beredskapsfond for distriktsguvernør i Lions Distrikt 104 D4

Statutter for Beredskapsfond for distriktsguvernør i Lions Distrikt 104 D4 ble vedtatt på distriktsmøtet på Tjøme 2016

Statutter for Fond for Utvikling av Klubber og Distrikt i Lions Distrikt 104 D4

Statutter for Fond for Utvikling av Klubber og Distrikt i Lions Distrikt 104 D4 ble vedtatt på distriktsmøtet på Tjøme 2016