Ungdomsskoleelever finansierer egen antinarkotika-undervisning | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Ungdomsskoleelever finansierer egen antinarkotika-undervisning

"Desember Adventstur"

Foto: Tønsberg Kameraklubb

Ungdomsskoleelever finansierer egen antinarkotika-undervisning

Lions Club Sem samarbeider med ungdomsskolene i Tønsberg i et mangeårig prosjekt mot narkotika og rus. Hensikten er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler, og å lære mestring av nye utfordringer ved avslutning av ungdomsskolen. LC Sem benytter prinsippene fra programmet «Mitt Valg».

Positiv og interessert ungdom er et lands viktigste ressurs. Etter avsluttet skolegang og utdannelse skal de sørge for at Norge klarer seg godt i den globale konkurransen, og forblir et godt land å bo i for kommende generasjoner.

Mulighetene for dagens ungdom er antagelig større enn noen gang, men det er dessverre også fristelsene. Det er et sørgelig faktum at mange faller av lasset og ødelegger livet med rusmisbruk og kriminalitet.

Skoleprosjektet omfatter blant annet samlinger på Hudø for 8. klassene, miljødag på Holmen våtmarksenter for 9. klassene og hos Aktiv Fritid på Tjøme for 10. klassene. Samtlige 8. klasser i Tønsberg får besøk av Lionsmedlemmer i etterkant av samlingene på Hudø. Besøkene avtales med sosiallærer for at alle parter skal ha størst mulig utbytte av å møtes.

Programmet finansieres i sin helhet av Tønsbergkalenderen som selges i november hvert år. Skolene samarbeider om salg av kalenderen, og inntektene (ca. 400.000 kr) går årlig tilbake til skoleprosjektet. Kalenderen lages i samarbeid med elevene, gjerne egne bilder og korte tekster fra samlingene på Hudø. Lions har også et godt samarbeid med Tønsberg Kameraklubb som har skaffet bilder som viser Tønsbergs ansikt gjennom årstidene.

For å motivere elevene til å selge så mange kalendere som mulig er det satt opp flotte premier; kinobilletter, frisørtimer, McDonald-besøk og Ipads.