Lions Club Moland – 50 års jubileum. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lions Club Moland – 50 års jubileum.

Det var en verdig og fin jubileumsfest hvor medlemmer og gjester hadde en hyggelig stund sammen.

Lions Club Moland – 50 års jubileum.

Lions Club Moland feiret 50 års jubileum lørdag 24. september. Gjester var representanter fra naboklubber, distrikstguvenør, vennskapsklubben vår i Danmark LC Hvetebo og spesielt inviterte fra bo – og omsorgssentrene Liatunet og Flosta.

LC Moland ble startet opp 27. eller 28. september 1966 - datoen er litt usikker ifølge Anders Langerød som har skrevet LC Molands historie. Lions Club Arendal var faddere med Ørnulf Christensen i spissen. Lions charter i USA har registrert 28. september 1966 som startpunkt kunne distriktsguvenør Jonny Steindal informere om. 

Anders Langerød orienterte om klubbens historie, til stor glede for de fremmøtte.

Helt fra starten har det å hjelpe andre vært i fokus, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den første egne aktiviteten var en tur for eldre i juni 1967. Medlemmene stilte med biler og medbrakte smørbrød og kaker. Turen gikk til Dypvåg Kirke og Risøya folkehøyskole og varte i fem timer.

Siden den gang har det blitt mange turer, tulipanaksjoner, skinkelotteri og loppemarkeder, en av hovedaktivitetene for å få inn midler til hjelpe- og støtteaktivitet de sener årene. Vårt mål er å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Det var en fin og verdig jubileumsfeiring med mange taler og gaveoverrekkelser noe vi er svært takknemlige for. LC Moland feiret seg selv ved å gi en gave på kr. 50.000,- til Liatunet bos ved Magnhild Hesthag og Flosta bos v/ Torunn Brottveit med kr. 25.000,- til hver. Arnulf Gjertsen, dagens president sto for gaveoverrekkingen. Gunnar Kåre Salvesen, toastmaster holdt god orden på festen og flettet Lions etiske norm fint inn mellom de ulike talene.

LC Moland er en aktiv klubb med ca 35 medlemmer i jubileumsåret og vi føler oss godt rustet for nye 50 år!