"De glemte barna" | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
"De glemte barna"

"De glemte barna"

På klubbmøtet i september hadde vi besøk av Nils Ørum, Lions Norges sjef for utenlandsoperasjoner. Han holdt et meget interessant og engasjerende innlegg om ”De glemte barna” i Libanon.

Nils Ørum_x

Nils Ørum t.h. ble takket for et interessant foredrag av vår President Torgeir Hansen

Det er ca 1.5 millioner syriske flyktninger i Libanon, og 400 000 av disse er barn uten skolegang. Disse flyktningene blir ikke registrert fordi Libanon ikke har undertegnet den internasjonale flyktningekonvensjonen, og derfor har de ikke krav på støtte.

Lions i Norge har tatt initiativ for å hjelpe ”De glemte barna”. Norske Lions har vært aktive med flere tiltak for disse flyktningene siden 2013. De samarbeider med Lions i Libanon og den libanesiske organisasjonen Beyond, som igjen støttes av Unicef.

Byggingen av et Lions Safe Center i Bekaa-dalen i Libanon er nå i gang, og i løpet av september regnes det med at senteret kan tas i bruk av flyktningbarn som har mistet flere års skolegang.

Det har tatt lenger tid enn først antatt, men Lions Norge ville ha alle formaliteter i orden før de startet med byggingen. Det betyr at norske myndigheter er orientert og samarbeidsavtalen med Beyond, er godkjent.

Senteret skal gi plass til ca 150 barn, med muligheter for to skift daglig. Husene blir bygget av tre-elementer som er langt bedre enn de tradisjonelle teltleirene. Årsaken til det er at senteret ligger i fjellområdene i Bekaa-dalen, der det er kaldt om vinteren og mye snø. Husene kan gjenbrukes etter flere år, og er lette å flytte.

I Safe-senteret møter barna utdannede hjelpearbeidere og lærere. Det er ansatt 12 personer i senteret, og barna vil også få medisinsk og psykososial hjelp. Mange av dem sliter med opplevelsene fra krigen, og trenger hjelp for å komme videre.

Barna vil også få mulighet til å utvikle sine kreative evner, både innen musikk, kunst og drama samt sport. Her vil det bli ansatt utdannede fagpersoner.

Det er viktig å få disse barna inn på skole i stedet for i arbeid som foreldrene ser seg nødt til for å overleve. Mange selger sine tenåringsjenter som gifteklare, helt ned i 12 års-alderen for en pris av 1000 dollar. Foreldrene er helt avhengige av hjelp, og derfor får barna et daglig måltid på skolen, så de ikke går sultne hjem.

I første omgang satser Lions Norge på å bygge et slikt Safe-senter. Hvis dette blir vellykket, og de får inn nok penger, er det planer om å bygge 3-4 slike sentere. Mer informasjon om dette prosjektet finnes på lions.no.

Vi i Lionsklubb Borre vil sette en mulig støtte til dette flotte prosjektet på agendaen til neste Klubbmøte og oppfordrer andre Lionsklubber til å gjøre det samme.