Etter 42 år ble en barriære brutt i Nesbyen Lions Club. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Etter 42 år ble en barriære brutt i Nesbyen Lions Club.

Nesbyen Lions ble stiftet  i 1974 og har vært en klubb bestående av bare menn.

Klubben jobbet med medlemsverving i året som gikk og resultatet ble tre nye medlemmer.

Damer lions

Sigve Aasen, Randi Karin Rustand, Aud Helen Solberg og President Syver Espeset

Kåre Garnås ble tatt opp på Lionsårets siste møte i vår.

Sammen med sin frue Anita, ble de ønsket velkommen til klubben av President Syver.

 

13267861_1100708066668851_7894895295965948462_n

President Syver Espeset, Anita Garnås og Kåre Garnås

 

Da det nye Lionsåret startet opp etter ferien, sto ett oppdrag igjen før President Syver Espeset overleverte presidentkjedet til påtroppende President Terje Engebakken. På vårmøte var det nemlig to som ikke hadde mulighet til å være med.

Syver fikk avslutte sin Presidentperiode med å ønske Randi Karin Rustand og Aud Helen Solberg velkommen som klubbens første kvinnelige medlemmer.

En barriere er brutt og medlemmene tok varmt imot de to som også bidro til å senke snittalderen i klubben.