Melvin Jones Fellowship Award | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Melvin Jones Fellowship Award

Utmerkelsen ble overrakt av Klubbpresident Viggo Skovly.

Melvin Jones Fellowship Award

Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award, ble på årets siste klubbmøte tildelt Einar Myklebust.

Denne utmerkelsen fikk Einar for sitt lange engasjement for Lionsbevegelsen.
Einar har vært medlem siden 1985 og har i denne perioden innehatt klubbens alle verv. Spesielt vil vi nevne hans mangeårige engasjement som klubbens IT-kontakt, Sekretær og Arkivansvarlig. Einar deltar aktivt i klubbens indre liv og er alltid positiv når han blir spurt om å ta verv og delta i klubbens diverse dugnader. Han er en stor ressurs for klubben vår.

På samme møte ble Sven Erik Skovly tildelt klubbens innsatspokal for sitt lange engasjement som klubbens "Lutefiskkokk". Han overlater nå roret til Bjørn Nerhus. Det er en stor utfordring å ta over etter Sven Erik, men vi har stor tro på Bjørn i denne sammenhengen. Vi gleder oss allerede til neste Lutefiskaften som er i januar neste år.