IR-prosjekt: HJELP BRANNSKADDE BARN I AFRIKA. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
IR-prosjekt: HJELP BRANNSKADDE BARN I AFRIKA.

IR-prosjekt: HJELP BRANNSKADDE BARN I AFRIKA.

Christer Dubrefjord er kirurg og har permisjon fra jobben sin fra Notodden sykehus. Dette halvåret har han hatt sin kirurgiske praksis, som kirurger er pålagt å ha med jevne mellomrom, ved brannskadesykehuset MCM, Corean Hospital, der plastikk kirurg Einar Eriksen arbeider. Christer belaster ikke noe, alt på eget initiativ. Gunnbjørg Fisketjøn, anestesisykepleier, har 1/2 år permisjon fra anestesisykepleierarbeidet på Notodden sykehus uten lønn, og arbeider dugnad for de brannskadde.

Les mer her...