Aluminiummuseet i Holmestrand | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Aluminiummuseet i Holmestrand

Hydro Aluminium Holmestrand

Aluminiummuseet i Holmestrand

Aluminiummuseet i Holmestrand er lokalisert i en av de gamle driftsbygningene til Hydro Aluminium Holmestrand, tidligere Nordisk Aluminiumindustri A/S i Holmestrand, på folkemunne ”Nordisk”. De er en del av Vestfoldmuset.

Vi ble tatt godt imot av en blid og hyggelig Fagansvarlig ved museet, Kristin Skjelbred. Hun var en veldig engasjert foreleser og omviser. Hun tok oss med på en spennende reise gjennom den norske aluminiumsproduksjonens historie.
 Fra den spede begynnelse rundt 1880 hvor det var utlendinger fra England, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA som startet opp produksjonen. Det kreves store kraftressurser for å produsere aluminium, derfor kom de hit hvor det var gode muligheter for mye og billig vannkraft.

Norske interessenter kom etter hvert på banen tidlig på 1900-tallet, og i 1915 ble A/S Høyangfallene, Norsk Aluminium Company (Naco) etablerte i Høyanger, og i 1918 framstilte de tilstrekkelige mengder aluminium for en lønnsom produksjon.
I 1919 ble Nordisk Aluminiumindustri A/S (Nordisk) i Holmestrand etablert som et datterselskap av A/S Høyangfaldene i den hensikt å videreforedle aluminiumproduksjonen til moderselskapet i Høyanger, og ble en pionerbedrift i dette arbeidet.

Nordisk Aluminiumindustri ble etter hvert landets største kjøkkentøyprodusent og kjent over hele landet for merkevaren HØYANG. De leverte også spesialartikler tilpasset storindustrien og skipsfarten.
De utviklet også ulike bygningsmaterialer, diverse oppbevaringstanker for bil- og flyindustrien samt hermetikkemballasje og tuber for matindustrien.
I 1986 ble bedriften kjøpt opp av Norsk Hydro og heter i dag Hydro Aluminium Holmestrand.

Det var nostalgisk å gå rundt i museet og se alle kjøkkenproduktene vi kjenner så godt, og det var langt flere produkter enn de fleste av oss var klar over.

Omvisningen ble avsluttet med en film om produksjonsprosessen. Her ble barrer med råaluminium fra Høyanger omgjort til plater i forskjellige størrelser og tykkelser som igjen ble forvandlet til flotte bruksgjenstander. Det var veldig interessant å følge denne prosessen.
I dag er
Helt til slutt så vi en fornøyelig reklamefilm om trykk-kokerens fortreffelige egenskap til å lage middag på 12 minutter som utløste spontan latter og applaus.

Produksjonsprosessen har gjennomgått store forandringer. Utviklingen har gått fra å være håndverkbasert og mekanisert til å bli mer og mer automatisert og datastyrt. I dag er det først og fremst halvfabrikata som sendes ut av bedriften.

Aluminium er Norges tredje største eksportvare, og med stigende etterspørsel av aluminium, så ser framtiden lys ut for fabrikken i Holmestrand. I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet som videreforedles. I tillegg har Norge verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy.

Dette var et uventet og annerledes museumsbesøk enn noen av oss hadde forventet. Det ga oss et unikt innblikk i aluminiumsindustriens utvikling og betydning for Norge og lokalsamfunnet i og rundt Holmestrand. Museet var vell verdt besøket og vi anbefaler det gjerne for andre.