LC Bamble feiret 40 år med heder og ære | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

LC Bamble feiret 40 år med heder og ære

Lions Club Bamble feiret sitt 40-års jubileum i kulturhuset i Åby lørdag 6. februar. Dette gamle og nostalgiske huset som før i tiden var kommunesenteret i Bamble var en fin ramme for dette jubileet.

Ordføreren i Bamble Hallgeir Kjeldal og distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen i Lions distrikt 104 D4 var invitert sammen med gamle og nåværende medlemmer m/følge. Enkene Ruth Ryste og Åsa Kvilekval var også invitert til denne koselige festen.

Presidenten i Lions Bamble Martin Nikolaisen ønsket velkommen og fortalte litt om ståa i vår klubb. Vi er en inkluderende og god Lionsklubb som i 40 år har drevet med humanitært arbeide lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre fremste aktiviteter er Røde Fjær, Tulipanaksjon og Julelotteri som skaffer midler til dette arbeide. Vi har nettopp bekostet et opphold for en funksjonshemmet gutt fra Bamble til en ukes opphold i Barnas Ridderuke på Beitostølen.

I sin tale takket ordfører Kjeldal for invitasjonen og var glad for Lions verdensomspennende arbeide og hjelp i nærmiljøet og ønsket oss lykke til med den gode hjelpen vi gjør for alle som trenger det. Distriktsguvernøren sa i sin tale at han var glad for å være tilstede, han håpet også på flere medlemmer inn i Lions. Kun 20 prosent av medlemmene var kvinner så han ville at flere kvinner meldte seg inn. Hans håp var også at Lionsklubbene i Norge burde tenke på å integrere flyktningene som kom til landet. Han mente at de var en sterk ressurs som vi burde satse på.

Festens høydepunkt var overrekkelse av heder til tre av våre medlemmer som har gjort en stor og god innsats gjennom mange år, Frank Hack, Åge Myrland og Lars Kr. Rugtvedt. Presidenten overleverte hver av de tre en flott glassvase som er laget av kunstneren Anne Marie Syre fra Stathelle.

Jubileumskomiteen hadde lagt til rette for en fin fest med god mat og drikke. Croftholmen videregående skole i Bamble ved kokke og servitørlinjen sto for maten og serveringen. Fem elever og en lærer sørget for at vi fikk rikelig mat og drikke.

Alt i alt en fin kveld med underholdning med musikk og dans. En av våre medlemmer, Amund Bjurholt Johnsen sto for et kunstnerisk innslag til stor latter og munterhet for alle.

Det var også laget et jubileumsskrift som alle fikk med seg hjem.

Bamble1

Bamble2

Bilde fra festbordet med ordfører Kjeldal i midten bak og distriktsguvernør Lingaard-Berntsen til venstre.
I bilde til høyre ser vi Frank Hack, Åge Myrland og Lars Kr. Rugtvedt med hver sin hederspris, en flott glassvase.