Lions Club Risør støtter Kjærlighet og Grenser med Pizza | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Lions Club Risør støtter Kjærlighet og Grenser med Pizza

Elin Evensen, Ungdomskontakt/SLT-koordinator i Risør kommune får overrakt sjekken på Kr. 7000,- fra President Asbjørn Larsen i LC Risør 

Lions Club Risør støtter Kjærlighet og Grenser med Pizza

Det er for syvende året på rad at Kjærlighet og Grenser gjennomføres i Risør. Forebyggingsprogrammet retter seg mot elever på 7. trinn og deres foreldre. Programmet går over 8 uker, med samlinger for elevene på dagtid, og foreldrene på kveldstid. 

Gjennom programmet settes det blant annet fokus på å styrke familiebånd, balansen mellom kjærlighet og grenser, rus, kommunikasjon og det å ta egne valg. Foreldrenettverk har vist seg å være et av de viktigste verktøy vi har innen forebygging. På foreldrekveldene får foreldre anledning til å bygge nettverk, bli bedre kjent med hverandre, og snakke sammen om de utfordringer som oppstår når barna går inn i tenårene.

Programmet starter opp i uke 2 med en familiekveld der alle 7. klassingene i kommunen og deres foresatte er invitert. Denne kvelden gjør elevene og foreldrene oppgaver sammen, og Lions bidrag på kr. 7000,- vil gå til å kjøpe pizza slik at de også får spise et hyggelig måltid sammen.

Hver vår arrangeres Lions Tulipanauksjon med tema "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne". Overskuddet fra aksjonen deles ut til et forebyggende tiltak for barn og unge i egen kommune. Som Lions President Asbjørn Larsen sier; det er Risørs innbyggere selv som har bidratt til overskuddet. Bjørn Kolmannskog som har vært en verdifull medspiller i kommunens forebyggende arbeid gjennom flere år mottok Tulipanprisen i 2015. Det var han som anbefalte at overskuddet i Risør skulle gå til gjennomføring av familiekvelden som innleder Kjærlighet og Grenser programmet.

Vi takker for støtten fra Lions Club Risør, og vil samtidig benytte anledningen til å oppfordre alle foreldre med barn på 7. trinn til å delta.