Melvin Jones til to hederskarer | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Melvin Jones til to hederskarer

Egil Karlsen til venstre og Tor Solheim til høyre.

Melvin Jones til to hederskarer

På klubbmøtet i desember kunne Lions Club Tyristrand hedre to av klubbens medlemmer for deres innsats for klubben og nærområdet vårt med Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award. De to verdige mottakere er Tor Solheim og Egil Karlsen.

Tor ble med i Lionsklubben bare 27 år gammel. Med andre ord for over 40 år siden. Han har innehatt de fleste vervene i klubben opptil flere ganger. Som alltid stiller han opp og gjør jobben fullt ut. Tor har holdt ut flere generasjonsskifter og hele tiden vært en positiv bidragsyter til at klubben består og lever som en aktiv klubb.

De siste åra har han vært primus moter for maledugnaden vår, som gir oss godt med penger i aktivitetskassa. Han har tatt seg av all organisering og tilrettelegging og all kontakt med Ringerike kommune som er vår oppdragsgiver.

Utenfor klubben kan nevnes at han for en del år tilbake var med i hornmusikken på Nakkerud, som jo nettopp har fått lionsklubbens bygdepris. Og i det seinere var han en del år leder av menighetsrådet. Her brukte han blant annet mye tid både administrativt og praktisk med å få ferdigstilt menighetshuset.

Egil har noe kortere fartstid i klubben enn Tor. Han ble medlem i 1986. Ikke desto mindre har han i mange år hatt en viktig rolle både i klubben og i lokalsamfunnet.

Egil har også tatt sin tørn når det gjelder verv i klubben. Men det er først og fremst innsatsen hans som ungdomskontakt at han har satt spor. Vi har sendt ut ungdommer til leire utenlands praktisk talt hvert år siden 1984.

Grunnen til at dette har vært en suksess for klubben er ikke minst at Egil gjorde fornuftige valg ved forslag til kandidater, og ellers ordnet med alt det praktiske rundt valg av reisemål og påmelding. En viktig del av denne jobben er å ha møter med ungdommene og deres foresatte. Det er naturlig nok mange spørsmål som reiser seg når en ungdom kanskje for første gang reiser aleine utenlands. Egil har håndtert denne oppgaven på en utmerket måte i en årrekke.

Som pensjonist har han kastet seg over aktiviteter med utgangspunkt i Klokkergården på Tyristrand, hvor han er styreleder. Dessuten er han primus motor for Bokkafeen som har åpent hver mandag kveld.

En stor takk til dere to karer fra Lions Club Tyristrand.