Moland Lions har hatt dugnad på dam og paviljong ved Saltrød bo- og omsorgssenter. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Moland Lions har hatt dugnad på dam og paviljong ved Saltrød bo- og omsorgssenter.

Molands Lions på dugnad ved Saltrød bo- og omsorgssenter.

Moland Lions har hatt dugnad på dam og paviljong ved Saltrød bo- og omsorgssenter.

Lions Moland har hatt dugnad på dam og paviljong ved Saltrød bo- og omsorgssenter (Sabos). Flere av medlemmene stilte opp og gjorde et godt arbeide i løpet av noen dager.

Tusen takk for flott utført arbeid med dammen og paviljongen, sier Torunn Brottveit ved Saltrød bo og omsorgssenter. Vi er veldig takknemlige og håper ikke arbeidsoppgavene har vært for store denne gangen! Takk for velvillighet, smil og godt samarbeid!

Spreke mannfolk!